Elementmetoden - en industriell suksess

Elementmetoden - en industriell suksess

21. januar 2004

I løpet av de siste tiårene har datastyrte beregninger ved hjelp av elementmetoden gjennomgått en imponerende utvikling.

Fra å være et beregningsverktøy anvendt av et fåtall spesialister i universiteter og forskningsinstitutter, brukes elementmetoden nå rutinemessig til analyse og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser i de fleste industrier og bransjer verden over.

Elementmetoden er en såkalt diskretiseringsmetode for numerisk løsning av differensialligninger. Noe forenklet kan en si at elementmetoden overfører det å finne løsning på et problem ved differensialligninger til det å løse et sett algebraiske ligninger. Dette gjør det enklere å utføre beregninger ved hjelp av datamaskin.

Norut Teknologi har gjennom forskning og utvikling om anvendelser av elementmetoden utviklet kunnskap som har blitt brukt i en rekke oppdrag for bedrifter og forvaltning. Oppdragene har bl.a. omfattet analyser av armerte betongkonstruksjoner, utvikling av virtuelle prototyper for produkter i glassfiberarmert polyester, og analyser av komponenter i oljelenser.

Simuleringer via elementmetoden og virtuelle prototyper vil også være en viktig ingrediens når Norut Teknologi i de kommende årene vil forsterke samarbeidet med bedrifter om produktutvikling og nyskaping.

Kontaktpersoner: Adm.dir. Geir Horrigmoe, tlf. 76 96 53 50 eller e-post geir@tek.norut.no Gruppeleder Bjørnar Sand, tlf. direkte 76 96 5358 eller e-post bjoernar@tek.norut.no

Les mer om elementmetoden, historikk og industrielle utfordringer:

Norut Teknologi informerer nr. 1/2003