En Norut-guide til Arctic Frontiers

En Norut-guide til Arctic Frontiers

18. januar 2012
Kommunikasjonssjef

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Den internasjonale konferansen Arctic Frontiers arrangeres i Tromsø 23.-27. januar. Årets tema er Energies of the High North, og det ventes rundt tusen forskere og beslutningstakere til konferansen.

Norut er en av arrangørene til Arctic Frontiers. Forskere fra Norut bidrar til å belyse årets tema fra så ulike fagfelt som samfunnsforskning, jordobservasjon og fornybar energi.

Invitert gjest

Seniorforsker Trond Nilsen fra Norut Alta er en av de inviterte gjestene til forskningsdelen av konferansen.

Nilsen vil i sitt innlegg belyse koplinger mellom transnasjonale selskaper og små lokalsamfunn.

Han vil bruke empiri fra utbyggingen av Snøhvit og Goliat i Barentshavet til å diskutere lokale bedrifters og lokale myndigheters posisjon og rolle i møte med utbyggingsprosjektene og transnasjonale selskaper.

  • Ons 25. jan kl 1315-1345: Trond Nilsen - The meeting between northern peripheral societies and multinational companies.

Avisa Nordlys 23.1: Bedrifter i nord avventende til Goliat

Overvåke oljeutslipp

Leder av Norut Tromsøs satsing på ubemannede småfly, seniorforsker Rune Storvold, vil fokusere på overvåkning av mulige oljeutslipp i ispåvirkede farvann.

Storvold vil legge fram resultater fra pågående arbeid om isklassifisering basert på radarsatellittdata. Han vil også presentere bemannede og ubemannede fly og ulike luftbårne sensorsystemer, og hvilke muligheter som ligger i bruk av disse i dag og i nær framtid.

  • Ons. 25. jan kl 1500-1520: Rune Storvold - Sea-Ice Classification and Detection of Oil in Ice Infested Waters Using Remote Sensing.

Kommunale energi- og klimaplaner

Seniorforsker Arild Buanes i Norut Tromsø viser hvordan kommuner forholder seg til utfordringer og muligheter knyttet til energi- og klimasituasjonen langs kysten av Nord-Norge.

Buanes tar utgangspunkt i kommunenes energi- og klimaplaner fra 2010, og hvordan finansiell støtte til kommunale prosjekter gjennom det offentlige selskapet Enova har vært handtert.

  • Ons 25. jan kl 1540- 1600: Arild Buanes - Municipal climate and energy plans in northern Norway

Solcelleenergi i nord

Forsker Hanna Persson i Norut Narvik bidrar med forskning om bruken av solceller som energikilde i nord. Erfaringer fra Noruts solcellepark i Piteå står sentralt når Persson belyser muligheter og utfordringer knyttet til utnytting av solenergi i nordområdene.

  • Tors 26. jan kl 09.30 – 0950: Hanna Persson - Cost-efficient utilization of the solar energy resource in the High North