- En stor anerkjennelse

- En stor anerkjennelse

1. september 2009

- Jeg vil gi en stor anerkjennelse til Universitetet i Tromsø, Norut, Forskningsparken og SIVA, sa statsminister Jens Stoltenberg da han la ned grunnsteinen til Barents BioCentre.

- Utnyttingen av marine organismer er en viktig del av nordområdesatsingen. Her i Tromsø har vi blant verdens fremste kunnskapsmiljøer innen bioprospektering, sa statsminister Jens Stoltenberg da han lørdag 29. august la ned grunnsteinen i Forskningsparken i Tromsøs tredje byggetrinn.

Bygget skal blant annet huse Barents BioCentre. Her vil det bli laboratoriefaciliteter og kontorer til både grunnforskning, anvendt forskning og produksjonsselskaper innen bioteknologi.

Norut Tromsø blir en av de største leietakerne i bygget. Norut koordinerer arbeidet med å bygge opp Barents BioCentre, og Noruts egen satsing på bioteknologi inngår i dette. Norinnova rolle i Barents BioCentre blir også sentral.

Bioprospektering

Statsministeren fortalte at han hadde lest lange dokumenter om bioprospektering, med ville overlate til andre å forklare hva det handlet om. Flere av de som var til stede ved grunnsteinsnedleggelsen vil være høyst kompetente til å gjøre det. Både representanter fra næring, anvendt forskning, innovasjonsselskap og Universitet hadde møtt fram i byggetomta lørdag morgen.

- Når jeg møter sånne bioprospekteringsmennesker, lyser det av øynene deres av framtid og optimisme, sa Stoltenberg. – Dette er noe av vår mest framtidsrettede forskning.

- Jeg vil gi en stor anerkjennelse til Universitetet i Tromsø, Norut og Forskningsparken, som vil fortsette å bygge ut denne kapasiteten, sa statsministeren. Stoltenberg ga også anerkjennelse til byggherre SIVA.

- Det er en stor ære og glede for meg å legge ned grunnsteinen til det som skal bli et flott bygg med mye flott kunnskap, sa statsministeren før han kledde på seg hjelm og arbeidshansker og tok fatt på selve murerjobben.

Tusen bygg

Administrerende direktør Harald Kjeldstad i SIVA fortalte at SIVA til nå har bygd tusen bygg, men at det er første gang en statsminister legger ned grunnsteinen. Når tredje byggetrinn står ferdig har SIVA investert 500 millioner i Forskningsparken i Tromsø, både i bygninger og i aktører som Norinnova, Norut og inkubatoren.

Kjeldstad inviterte statsministeren til å delta under åpningen av nybygget i november 2010. – Som statsminister, kom det kjapt fra Stoltenberg, to uker før stortingsvalget.

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut ledet seremonien rundt nedleggelsen av grunnsteinen. Ifølge Burkow finnes det i dag 25 kunnskapsbedrifter med om lag 500 arbeidsplasser som har røtter i bioteknologiforskningen ved Universitetet i Tromsø.

Løse store problemer

Universitetsrektor Jarle Aarbakke pekte på tre viktige stikkord for den nye satsingen; langsiktighet, samhandling og solidaritet.

- Gevinstene av denne satsingen ser vi kanskje først i neste generasjon. Det spørs om de som legger ned en innsats nå, vil være med og høste, sa Aarbakke.

- Dette er et spleiselag. Det er en forutsetning for en god forankring hos mange aktører. Perspektivet er internasjonalt. Her vil vi at verdens beste ungdom skal bidra. Målet er å løse de helt store problemene, fastslo Jarle Aarbakke.

Norges nye Statoil

Ordfører i Tromsø Arild Hausberg kalte satsingen på Barents BioCentre for Norges nye Statoil.

- Her snakker vi om evigvarende verdier som gjenskaper seg hele tiden. Denne gangen håper vi at verdiene skal bli liggende igjen i landsdelen, sa ordføreren.

Også ordføreren var opptatt av at satsingen på bioteknologi er et samlet løft - lokalt, regionalt og statlig.

- Dette er en stor dag, og jeg er veldig stolt, avsluttet Tromsøs ordfører.