En uke – fire oppdrag

En uke – fire oppdrag

26. august 2016
Kommunikasjonssjef

Fem Norut-forskere har utekontor i Ny-Ålesund denne uka. Med bakkeradar og droner skal de utføre fire oppdrag. Her får du vite hva oppdragene går ut på.

Isbreen beveger seg, hva gjør sjøfuglene?

Om sommeren er det stor avrenning fra Kronebreen, som ligger 15 km fra Ny-Ålesund på Svalbard. Mye mineraler og næringsstoffer frigjøres, og det er stor biologisk aktivitet i fronten av breen.

Norut bruker droner til å kartlegge hvordan dette påvirker sjøfugler, og samarbeider med UiT Norges arktiske universitet og NTNU om dette. Forskningsskipet Helmer Hanssen og ubemannet kajakk (Jetyak) brukes også i dette arbeidet.

Hvordan endres isbreen?

Norut bruker samtidig bakkeradar for å kartlegge området der Kronebreen møter havet. Målet med radarmålingene er å studere hvordan isbreen flytter på seg, hvor hyppig breen kalver, og måle massetapet fra isbreen. Deretter er planen å lage 3D-modeller som illustrerer disse dataene. Droner brukes også i denne kartleggingen.

Norut samarbeider med Universitetet i Oslo om dette arbeidet. Den sveitsiske produsenten av bakkeradaren har også egne folk på plass. De er interessert i å lære av erfaringene forskerne gjør i felt, for å kunne videreutvikle utstyret.

Byplanlegging i Ny-Ålesund

Det er høy aktivitet i forskningsbyen Ny-Ålesund. Derfor har selskapet Kings Bay, som eier og drifter byen, behov for kart over byen med svært høy oppløsning. Kartet blir et viktig grunnlag for den videre utbyggingen av Ny-Ålesund.

Dronene fra Norut samler inn data til 3D-modeller av bygninger og terreng, og til å ta ortofoto, det vil si foto med georeferanser på samme måte som kart.

3D-modell for snømåling

Norut har en egen hangar for ubemannede fly i Ny-Ålesund. Samtidig som forskergruppen er på stedet, bruker de et område nært flystripa til å utvikle en terrengmodell. 3D-terrengmodellen skal forbedre snømåling, med andre ord brukes til å måle snømengde både når det er mye og lite snø.