Energieffektive bygninger

Energieffektive bygninger

10. september 2010

Norut Narvik deltar i et nystartet nordisk forskningsprosjekt som har som målsetning å få frem energieffektive bygninger for kaldt klima.

Gjennom prosjektet skal det etableres et nordisk nettverk for å fremme energieffektivitet i bygninger. Nettverket skal bygge opp ekspertise på byggemetoder for energieffektive bygninger. På denne måten kan man fungere som rådgivere og samarbeidspartnere med industrien.

I august var det offisiell oppstart for prosjektet “Increasing Energy Efficiency in Buildings” (IEEB). Prosjektet, som går over tre år, har et totalt budsjett på 14,2 millioner kr hvorav 7,2 millioner kr er støtte fra EU-programmet Interreg IVA Nord.

Den norske delen av prosjektet finansieres i tillegg av Norges Forskningsråd, Nordland Fylkeskommune, Betong & Entreprenørsenteret AS, Norcem og egeninnsats fra Norut Narvik.

Prosjektet er et samarbeid med Oulu University of Applied Sciences i Finland samt Luleå Tekniska Universitet og Umeå Universitet i Sverige. I tillegg er flere bedrifter i de tre landene som er med i prosjektet.

Energieffektive bygningsteknikker

Et fokusområde er å teste og utvikle måleteknikker, som på en enkel måte skal kunne anvendes til å bestemme energiforbruket og fordelingen av denne i bygninger.

Det vil også gjøres målinger på eksisterendes bygg i hele regionen. På den måten kan man identifisere forbedringsområder og arbeide videre med disse for å utvikle tekniske løsninger. Dette vil også øke forståelsen for hvordan energieffektive bygninger fungerer i kaldt klima.

Økt samarbeid internasjonalt

Aktiviteten i prosjektet vil for en stor del fokusere på å utvikle felles standarder og prosesser for et bedre samarbeid internasjonalt. Prosjektet vil behandle energieffektivisering av både nye og eksisterende bygg, og med både betong og tre som byggematerial. Det vil også legges stor vekt på å spre kunnskap om energieffektivisering, samt å samarbeide med bedrifter og offentlige institusjoner.

Prosjektgruppen håper at arbeidet vil resultere i en økt aktivitet innenfor energieffektivisering i nordområdene.

Kontaktpersoner:

Forskningssjef Bård Arntsen og forsker Clara Good

Samarbeidspartnere: