Eni Norge gjør Hammerfest mer attraktiv

Eni Norge gjør Hammerfest mer attraktiv

18. desember 2015
Seniorforsker

Eni Norges tilstedeværelse i Hammerfest bidrar til et differensiert arbeidsmarked og gir økt stedsattraktivitet. Det viser en ny rapport fra Norut.

Forskningsinstituttet Norut har undersøkt hvilken betydning arbeidsmarkedet har for tilflyttere til Hammerfest og hvordan Hammerfest vurderes som bosted av henholdsvis tilbakeflyttere og ny-innflyttere.

Rapporten viser at både tilbakeflyttere og ny-innflyttere vektlegger type jobb når de etablerer seg i Hammerfest. For begge grupper fremstår jobb som en nødvendig betingelse for å flytte. Med petroleumsnæringens inntog i Hammerfest øker bredden i arbeidsmarkedet og det sees på som viktig fordi det gir større mulighet for jobb for flere i husholdet.

For mange av de som har en sterk tilknytning til Hammerfest har petroleumsaktiviteten gjort tilbakeflytting mulig. Samspillet mellom arbeidsplasser i petroleumsnæringa og offentlig sektor er viktig, da de på mange måter komplementerer hverandre kjønnsmessig.

Hammerfests kulturliv, som har flere heldagsjobber innenfor kunst, kultur og kreative næringer, gjør også Hammerfest attraktiv. Tilgang på naturopplevelser, gode offentlige tilbud og tjenester, kulturtilbud og optimisme er andre viktige faktorer. For de fleste tilbakeflyttere er nærhet til familie og ønsket om å komme ”hjem” viktige, og petroleumsindustrien har bidratt til at dette blir mulig.

Konklusjonen er at tilgangen på varierte arbeidsplasser i et bredt arbeidsmarked for kvinner og menn er sentralt med hensyn til stedsattraktivitet. I Hammerfest betyr det bredde i jobb- og servicetilbudene både innenfor privat og offentlig sektor, jobber innen kulturnæringer, helse og den internasjonale petroleumsnæringen. 

Rapporten viser videre at stedsattraktivitet ikke kan måles gjennom flytte-, besøks- og pendlingstall alene, men at man også må se på samspillet mellom lokale, nasjonale og internasjonale prosesser.

Rapporten er en del-leveranse fra Følgeforskningsprosjektet av regionale ringvirkninger fra Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i nord.

Les rapporten: Goliat og stedsattraktivitet: en analyse av tilflytting til Hammerfest