Enklere kartlegging av oljeforurensing

Enklere kartlegging av oljeforurensing

9. mars 2007

Når krisen er et faktum og oljen har lekket ut, er det viktig å få kartlagt omfanget av forurensningen raskt. Norut Teknologi har testet et nytt måleinstrument som gjør dette arbeidet lettere.

Den nye måleavleseren kan tas med ut i felten og raskt gi en grov oversikt over forurensningen.

- Det er viktig å få kartlagt skadeomfanget raskt, slik at man kan planlegge hvilke tiltak som skal iverksettes, sier Thor Ivar Solberg i Arctic Spill Control, som ga Norut Teknologi oppdraget med å utvikle en feltmetode.

Man ønsket dessuten å bruke samme metode til å følge nedbrytingen av oljen underveis i prosessen. Også forurensning som ikke er av helt ny dato trenger kartlegging. Avleseren er blitt testet på prøver med ulik grad av forurensning, og den har vist seg å holde mål.

Nyttig instrument

- Lav pris og bærbarhet var hovedkriteriene da vi skulle velge måleinstrument, men vi har blitt overrasket over hvor anvendelig denne avleseren er, sier forsker Ross Wakelin.

Til forskjell fra standard måleutstyr kan den nye avleseren tas med ut på stedet der oljeforurensningen har skjedd. Feltmetoden viser forskjeller mellom prøver på en raskere og billigere måte enn standardmetodene.

Finner de giftigste delene

Testingen har vært så vellykket at avleseren allerede er tatt i bruk i forsøk med å utvikle oppskrifter for nedbryting av oljeforurenset jord. Første fase av uttestingen er gjennomført, men målemetoden skal undersøkes videre.

Det avleseren gjør er å måle UV/ fluorescens i jordprøver for å finne de tyngre komponentene i oljen, kalt PAH (polyaromatiske hydrokarboner). PAH-molekylene er mest interessante å identifisere, siden de er giftigst og vanskeligst å bryte ned.

Arctic Spill Control AS tilbyr tjenester innen håndtering av oljebasert forurensing av vann og jord. Norut Teknologi har samarbeidet med dem om flere prosjekter. Prosjektet med å teste måleavleseren ble finansiert av Nyskapings- og teknologiprogrammet i Nord-Norge.

Kontaktperson

Forsker Ross Wakelin