Et bærekraftig Vinter-OL?

Et bærekraftig Vinter-OL?

1. oktober 2007

Kan et Vinter-OL i Tromsø bidra til en bærekraftig reiselivsutvikling i nord? Reiselivsprofessor Peter Williams fra Canada deler sine erfaringer fra Vancouver 2010.

Hvordan bør Tromsø planlegge og gjennomføre et Vinter-OL for å skape varige og bærekraftige verdier i nord? Reiselivsprofessor Peter Williams fra Vancouver i Canada deler sine erfaringer fra Vancouver 2010-prosessen med interesserte aktører i søkerbyen for OL i 2018.

Norut sitt forskningsmiljø på vinterturisme får besøk av Peter Williams, som er professor ved Centre for Tourism Policy and Research ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Vancouver arrangerer Vinter-OL i 2010 og Williams har fulgt prosessen som reiselivsforsker.

Åpent seminar

Norut arrangerer et åpent seminar med Williams fredag 5. oktober. Tittel på seminaret er: OL i Tromsø og turisme - hvordan planlegge og gjennomføre et OL med tanke på en bærekraftig reiselivsutvikling i nord?

I tillegg til Williams vil seniorforsker Trude Borch fra Norut og strategi- og kommunikasjonssjef Roger Ingebrigtsen fra Tromsø 2018 holde innlegg. Seminaret 5. oktober blir det eneste åpne arrangementet i forbindelse med Peter Williams besøk i Norge.

Nettverk

Norut samarbeider med Simon Fraser University (SFU) om forskning på vinterturisme og Vinter-OL. I vår var fire forskere fra Norut på besøk i Canada for å lære mer om vinter- og snøbasert turisme, også med tanke på et mulig framtidig Vinter-OL i Tromsø i 2018.

Norut bygger nå opp et internasjonalt forskernettverk for å kunne bidra med forskningsbasert kunnskap for utviklingen av vinterbasert turisme i nordområdene. I tillegg til SFU i Canada, har Norut knyttet kontakter ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner i Finland, Sverige, Russland og Tyskland.

Bærekraft

Seminaret på fredag handler om utfordringer knyttet til det å skape bærekraftig reiselivsutvikling på steder som arrangerer Vinter-OL. Viktige tema som blir belyst er

 

  • Langsiktig forvaltning av naturmiljø
  • Lønnsomhet i reiselivsnæringen
  • Stabile arbeidsplasser
  • Regionale ringvirkninger

 

Blir andre sider ved begrepet bærekraft tatt opp på seminaret, seniorforsker Trude Borch?

- Vancouver har god erfaring med å involvere urfolk i OL-prosessen. Dette ikke bare for å ivareta demokratiske prosesser, men også med tanke på å gi disse gruppene mulighet til å ta del i den økonomiske verdiskapingen knyttet til et OL. Miljø står også sentralt i prosessen rundt Vancouver 2010 og det er utarbeidet en egen miljøplan for lekene, forteller Borch.

Bærekraftig turisme står høyt på dagsorden både i Norge og internasjonalt. Trude Borch vil presentere forskning på dette temaet i sitt innlegg. Peter Williams vil i hovedsak fokusere på human kapital og kompetansebygging knyttet til mega-arrangement.

- Langsiktig kompetansebygging er avgjørende for en bærekraftig reiselivsutvikling i Norge og Nord-Norge. Her kan et Vinter-OL være et positivt bidrag, avslutter seniorforsker Trude Borch.

Program for seminaret 5. oktober 2007