Et hav av plastsøppel

Et hav av plastsøppel

4. mai 2016
Kommunikasjonssjef

Hva gjør du for å forhindre marin plastforsøpling? Denne uka kan du delta på strandryddedagen, eller søke jobb hos Norut.

Norut-forsker Jannike Falk-Andersson har prøvd begge deler. Søppelplukkingen ga inspirasjon til et nytt forskningsprosjekt som hun skal lede de neste årene. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og målsettingen er å redusere mengden marint plastsøppel i Arktis.

Prosjektet vil ha fokus på flere sider ved plastforurensingen, blant annet:

  • Hvor kommer plastsøppelet fra?
  • Hva stort er omfanget i Arktis?
  • Hvilke kostnader er knyttet til plastsøppel i havet?
  • Hvilken betydning har regelverket for å hindre marin plastforsøpling?

Nå har prosjektet en post. doc. stilling ledig med søknadsfrist 9. mai. Her finner du informasjon om prosjektet og utlysningstekst:
MARine Plastic pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention

Er du ikke i målgruppa for å delta som forsker, kan du ta et tak i praksis. Lørdag 7. mai er det nemlig den nasjonale strandryddedagen.

Prosjektet Ren Kyst i Troms har lagd flere videoer som viser hvordan strandrydding foregår, og gir kunnskap om marin forsøpling som miljøproblem. En av videoene er sett hele 60 000 ganger. Jannike Falk-Andersson har deltatt i Ren Kyst-prosjektet, og bekrefter at motivasjonen til å forske på marint plastsøppel ikke er blitt mindre av å se og kjenne på det globale miljøproblemet i sitt eget nærmiljø.  

Video: Ren kyst – got a spare afternoon?

Video: Ren kyst II – on a mission 

Les mer 

Miljøstatus: Forsøpling av havet

Nordlys: Husk dette neste gang du er nært havet

ABC Nyheter: I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet