Et senter for kaldt klima

Et senter for kaldt klima

2. februar 2009

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

Navnet på senteret blir Cold Climate Technology Research Centre.

- Det er den rivende utviklingen i Nordområdene som er motivasjonen for å etablere senteret, forteller administrerende direktør i Norut Narvik, Terje Nordvåg.

Norut og Høgskolen i Narvik har samarbeidet om kaldt klima-teknologi i over 20 år. Allerede er mye kompetanse og erfaring samlet i teknologimiljøet i byen. Nå satses det enda hardere.

- Det skjer mye innenfor petroleumsvirksomhet og økt skipstrafikk i nord, sier Norut Narviks direktør.

- Vår ambisjon er å øke forskningsinnsatsen på dette feltet i Narvik.

Norut Narvik forsker på hvordan ulike materialer tåler kulde, is og snø.

Les mer om Norut Narviks kaldt klima-forskning her.

Les mer om Høgskolen i Narvik's kaldt klima-forskning her.

Forskningsløft i nord

Arktisk teknologi står også sentralt i regjeringens nordområdesatsing. Det er et av de to satsingsområdene for Forskningsløft i nord.

Målet for forskningsløftet er å styrke og videreutvikle kunnskapsmiljø i Nord-Norge innen arktisk teknologi og reiseliv. Det er satt av 35 millioner kroner årlig i 5 år framover med muligheter for ytterligere 3 år.

Kontaktperson: Adm dir Terje Nordvåg, Norut Narvik