- Et vedtak er ikke nok

- Et vedtak er ikke nok

10. april 2007

I disse dager søker næringsnettverket Forum for bioteknologi og havbruk om å få bli "Norwegian Centre of Expertise". - Å skape en næringsklynge er svært krevende, sier forsker Anne Katrine Normann.

Normann har dokumentert prosessene bak Forum for bioteknologi og havbruk (FBH) fra begynnelsen til det nå er blitt en nesten ferdig "næringsklynge"; et nettverk av forpliktende samarbeid mellom ulike bedrifter og ressursinstanser innen marin bioteknologi.

De 30 bedriftene i FBH har gått fra å være individuelle selskaper med begrenset samarbeid til å bli et etablert industrielt nettverk.

- Det er ikke nok å vedta at det skal dannes en næringsklynge. Det ligger svært mye arbeid bak FBH, og det har tatt tid å lykkes, forteller hun.

Samarbeid lønner seg

Da prosessen startet i 2004, var mange av strukturene på plass. Bedrifter og ressursmiljøer eksisterte, men det var ikke nok til at bedriftene organiserte seg. Innovasjon Norge satte i gang prosjektet Bioklynge Nord, der ett av tre delprosjekter fokuserte på å samle aktørene i bransjen til et organisert nettverk.

- I starten var det mange av bedriftene som var redde for å dele sine hemmeligheter med andre. Etter en tid så vi at de deltok på en helt annen måte. Det har vært en stor utvikling, sier Normann.

Fordelene ved å være med er mange. Man står sterkere i markedet og blir mer lagt merke til enn om man står alene. Man får også vite hva som skjer i markedet, fordi nettverksmedlemmene informerer hverandre.

Nettverket har også gjort seg bemerket ved at store bedrifter, slik som Aker Seafoods og Tine, selv har tatt initiativ til å bli med. I tillegg blir bedriftene i FBH mer attraktive for finansiører som ofte ønsker å støtte samarbeidsprosjekter.

- Det viktigste har vært at bedriftene ble bevisste på å samarbeide, og at de forstår at det koster noe å være med på dette, både tid og penger. Men uten prosessen som virkemiddelapparatet satte i gang, ville det neppe ha blitt noe nettverk, i alle fall ikke allerede nå, sier Normann.

I dag består FBH av bedrifter, forskere og ulike andre aktører innen marin bioteknologi.

Nasjonale satsinger

Forum for bioteknologi og havbruk kan også ses som et vellykket resultat av nasjonale satsinger. Både bioteknologi, nordområder og innovasjonssystemer er store satsingsområder. Blant FBHs støttespillere i Tromsø er et av fjorten nasjonale Sentre for forskningsbasert innovasjon, MabCent, som leter etter molekyler i havet som kan brukes i vaksiner og medisiner.

Nå skal søknad om å få bli Norwegian Centre of Expertise (NCE) sendes av gårde til Innovasjon Norge. FBH ligger godt an til å bli Nord-Norges første NCE, og dermed en fullverdig næringsklynge. En eventuell godkjenning kan bety inntil ti millioner kroner i tilskudd i ti år framover.

Heder til nøkkelpersoner

Offentlige initiativ og støtteordninger har vært effektive for FBH, men Normann framhever også innsatsen til bedriftene, som har brukt av sine knappe ressurser og tid for å bidra til å danne dette nettverket.

Videre har enkeltpersoner vært avgjørende for at det i dag er et veltilpasset nettverk. Spesielt prosjektleder Zølvi Pedersen fra Innovasjon Norge og prosessleder Even Tidemann i Fiskeriforskning har vært viktige bidragsytere.

- Disse personene var engasjerte, kunnskapsrike og nøytrale parter i prosessen. De klarte å få tillit i bedriftene og kunne sy nettverket sammen. Slike nøkkelpersoner er uvurderlige for å lykkes med en næringsklynge, avslutter hun.

Kontaktperson: Anne Katrine Normann, telefon 77 62 94 93.