Etikk hjelper ansatte, pasienter og pårørende

Etikk hjelper ansatte, pasienter og pårørende

25. november 2015
Kommunikasjonssjef

Helsepersonell møter daglig etiske utfordringer i sitt arbeid. Norske kommuner har jobbet systematisk med etisk refleksjon i møte med situasjoner hvor rett eller galt ikke er gitt på forhånd. Nå har Norut evaluert det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving», som har vært gjennomført av KS.

Hvor mye skal pasienten og pårørende involveres i beslutninger om helsehjelp? Når er tvang akseptabelt? Hva er god og omsorgsfull helsehjelp, når pasienten motsetter seg behandling? Hva gjør vi med uenighet mellom pasient, pårørende og helsearbeidere? Hvordan skal begrensede ressurser fordeles?

Helsepersonell møter en rekke slike etiske dilemma i sin jobbhverdag. Prosjektet «Samarbeid om etiske kompetanseheving», som ble startet i 2007, har hatt som mål at helse- og omsorgstjenester skal ivareta brukernes verdighet og integritet på en bedre måte. Flere tusen deltakere fra totalt 243 kommuner har deltatt i etikkprosjektet, som avsluttes med den nasjonale etikk-konferansen «På god vei…» i Oslo 25.-26. november. 

Suksesskriterier

Norut har ledet evalueringen av styring, ledelse og gjennomføring av prosjektet. Evalueringen har funnet fram til kriterier for suksess i hvordan man organiserer etikkprosjektene rundt i kommunene: 

  • Forankring politisk, rådmann, mellomledere og ansatte
  • Egen prosjektgruppe
  • Bruk av metoder for etisk refleksjon
  • Tid og ressurser
  • Etikkveiledere (ressurspersoner)
  • Engasjement hos ansatte
  • Nye eller faste møtesteder  

Andre resultater fra prosjektet er at etisk refleksjon gir bedre dialog mellom brukere, pårørende og ansatte. Etikkarbeidet har gitt bedre kvalitet på tjenester, og har gitt brukerne bedre opplevelser. Etikkprosjektet har også hatt positiv effekt på nærvær, sykefravær og arbeidsmiljø.

Etikk i praksis

Gode historier og eksempler fra etikkprosjektet er samlet i et eget hefte. Målet med heftet  er å gi tips og råd til å drive etikkarbeid i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Norut, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har evaluert etikkprosjektet, på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon KS. Forsker Heidi Rapp Nilsen har vært prosjektleder for evalueringen.

Her finner du hele rapporten fra evalueringen og heftet med de gode historiene:

Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring.