Europeisk flomkonferanse til Tromsø

Europeisk flomkonferanse til Tromsø

17. oktober 2005

Konferansen den 17 - 19. oktober trakk ca 110 toppforskere fra hele verden til Tromsø for å diskutere nye forskningsresultat og forbedringer innen flomvarsling og overvåkning.

Konferansen "Innovation, advances and implementation of flood forecasting technology" ble arrangert på Rica hotell i Tromsø.

Viktig forskning

Flomforskning anses av EU som et svært viktig felt. Den siste sommers store flommer i Sentral-Europa, som forårsaket dødsfall og store økonomiske tap, har vist at det er svært viktig å styrke forskning på flomvarsling og flomovervåkning. Senest så vi dette i Bergen i september, der flere mennesker omkom som følge av flom.

Klimaendinger med mer ekstremnedbør samt økt sårbarhet p.g.a. urbanisering gjør at det forventes at flommer vil få større konsekvenser i årene som kommer. EU satser derfor sterkt på slik forskning. Europakommisjonen er representert på konferansen.

Overvåker flom via satellitt

Flomkonferansen ble arrangert av det Europeiske forskingsnettverket ACTIF. Dette nettverket organiserer de fleste EU-støttede forskningsprosjektene innenfor flom. Norut Informasjonsteknologi AS, som var lokal arrangør for konferansen, deltar i ACTIF gjennom at vi leder EU-forskningsprosjektet FloodMan.

FloodMan-prosjektet fokuserer på bruk av jordobservasjonssatellitter til varsling og overvåkning av flom. Prosjektet består av partnere fra Norge, Finland, Nederland, Tyskland og Italia.

Det sterke romforskningsmiljøet i Tromsø konsentrert rundt Norut IT og Kongsberg Satellite Services (tidligere Tromsø satellittstasjon) har utviklet produkter og tjenester basert på satellittdata, som brukes i flomovervåkning. Data fanges opp av satellitter ved flommer over hele verden, prosesseres i Tromsø, og sendes tilbake til de aktuelle flommyndigheter.

For nærmere informasjon, kontakt:

Seniorforsker Eirik Malnes, koordinator for FloodMan-prosjektet. Tlf. 77 62 94 51 / 917 58 213