Europeisk forskermøte

Europeisk forskermøte

8. juli 2005

Norut Samfunn er 6.-9. juli vertskap for 22 europeiske miljø- og landbruksforskere. Årsmøtet til EU-prosjektet LACOPE holdes i Narvik.

Høgskolen i Narvik blir i dagene onsdag 6. til lørdag 9. juli møtested for 22 miljø- og landbruksforskere fra 7 europeiske land. EU-prosjektet LACOPE ( Landscape Development, Biodiversity and Co-operative Livestock Systems) startet høsten 2002. Prosjektet er finansiert av EUs femte rammeprogram og sikter mot å bidra til nyorientering av EUs naturvern- og landbrukspolitikk. Prosjektet skal sluttføres høsten 2006.

Grunnhypotesen i prosjektet er at husdyrbeiting i utmark ikke bare holder landskapet åpent, men at det også fremmer biologisk mangfold gjennom at beiting begunstiger plante- og dyrearter som ellers ville tape i konkurranse med andre arter. Foreløpige resultater tyder f.eks. på at reinbeiting fremmer vekst av en gruppe på over 20 fjellplanter som krever kalkgrunn, inklusive flere rødlistearter, bl.a. Sibirkoll ( Armeria scabra).

Studieområdet på Nordkalotten har fokus på reindriftssystemene langs aksen Kiruna-Kautokeino. Ellers i Europa har prosjektet studieområder i typiske fjellområder som Tatra i Polen, Alpene i Bayern og Sveits, hvor beitesystemene har likheter med tradisjonelt norsk seterbruk. I tillegg studerer prosjektet beitesystemer i Portugal og Spania og på Atlanterhavskysten i Irland.

Studieområdene er marginale landbruksområder som samtidig har kulturelle tradisjoner forulike former av felles beitebruk. I tillegg til at økologer studerer effektene av beiting, studerer økonomer de samfunnsmessige vilkårene for at beiting kan fortsette og utvikle seg, dvs. reindrifts-, landbruks- og naturvernpolitikk.

I vår region er det f.eks. mye som tyder på at det vil være viktig for biodiversiteten at den grenseoverskridende reindrifta opprettholdes, gjennom å sikre et tilstrekkelig beitetrykk slik at sjeldne planter får vekstvilkår.

Lokal vert for prosjektmøtet er seniorforsker Jan Åge Riseth ved Norut Samfunn. Øvrige nordiske institusjoner som er involvert er Norut IT, Umeå Universitet og Nordisk Samisk Institutt. Foruten faglige presentasjoner og diskusjoner lover Riseth at deltakerne nyte godt nordnorsk sommervær både til fjells, på kalvemerking og til fjords, på seifiske.