Fiber til Rossfjordstraumen

Fiber til Rossfjordstraumen

28. april 2004

Norut IT er med der det skjer! Nå har HØYKOM gitt 1,5 mill. kr.til prosjektet ”Fiber til Rossfjordstraumen” for å rulle ut fiber til bygda. Og Norut IT leder prosjektet.

Man skal installere fiberbasert bredbånd og gjennomføre tester mot Troms Fagprøvesenter, Lenvik sykehjem & servicesenter, Rossfjord skole og legekontoret. Det vil også bli arbeidet med å få koplet på bedriftene på strekningen Finnfjordbotn-Botnhågen-Aspelund-Rossfjordstraumen samt Fagernes skole.

I knallhard konkurranse med 40 andre gode prosjekter om 30 millioner ble prosjektet til Rossfjordstraumen prioritert! Se: http://www.hoykom.no.

Initiativet kommer fra bygda selv, og Rossfjordstraumen har spilt på lag med både Lenvik kommune (politisk og administrativt), Norut IT i Tromsø, Troms Fagprøvesenter, NUR - Foreningen for næringsutvikling i Rossfjordbygda og Bredbåndsfylket Troms.

Ordfører i Lenvik kommune, Arne Bergland, sier dette er et veldig spennende prosjekt som de har stor tro på, og han får støtte fra kommunens IKT-sjef, Jan Eirik Nordahl. Prosjektleder i Bredbåndsfylket Troms, Svein Eriksen, sier at det er denne typen prosjekter de ønsker og ønsker flere av.

Bygda har fra før bygget ut trådløst aksessnett og dette vil fortsatt være den viktigste tilknytningen for både bedrifter og private. Med fiber til Rossfjordstraumen vil det trådløse aksessnettet få bredbåndskapasitet på linjen inn til bygda, og samtidig er det kapasitet nok til de framtidige utvidelser i aksessnettet som man måtte ønske.

Kontaktpersoner: Jan Eirik Nordahl, IKT-sjef Lenvik kommune mobtlf 975 17 103 Rita Myrvang, styreleder i NUR mobtlf 402 49 097 Tommy Nordås, Troms fagprøvesenter mobtlf. 916 46 460 Audun Heggelund, Norut IT, prosjektleder mobtlf 950 58 475 Rolf Andersen, varaordfører i Lenvik

Organisering prosjekt Rossfjordfiber: Prosjektansvarlig: Lenvik kommune. Prosjektleder : Norut IT ved systemansvarlig Audun Heggelund. Styringsgruppe: Ordfører i Lenvik Arne Bergland, styreleder i NUR Rita Myrvang og prosjektleder for Bredbåndsfylket i Troms Svein Eriksen.

Kilde: HØYKOM