Finnmarkskart i endring?

Finnmarkskart i endring?

8. juli 2011

Hva vet vi om samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt? Norut Altas følgeforskningen på Goliat gir svar.

Følgeforskning Goliat som gjennomføres av Norut Alta er godt i gang.

Rapporten Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt, er den første delrapporten fra forskningstemaet om regionale utviklingsarenaer som inngår i følgeforskningen av regionale ringvirkninger av Goliat.

Datainnsamlingen for denne rapporten er gjennomført på slutten av 2010.

I rapporten tar vi fatt på spørsmålet om hvordan Goliatprosjektet påvirker de offentlige aktørene i regionens strategier og valg. Den går også inn på om og hvordan samhandlingen mellom utbygger og offentlige aktører bidrar til regionale ringvirkninger.

Hvordan posisjonerer de offentlige aktørene, i dette tilfellet først og fremst nabokommunene, seg for å bidra til å skape ringvirkninger? Har de ulike aktørene ressurser som kan utveksles for dette formålet? Skapes det tillit mellom aktørene som et mulig fundament for videre utvikling av samarbeidsprosessen? Og, hva kommer det ut av prosessene?

I konklusjonen på rapporten reiser vi et spørsmål om hvorvidt Goliat-utbyggingen har startet "tegningen av nye Finnmarkskart."

Følgeforskningen har så langt vist at Goliat-prosjektet initierer nye samarbeidskonstellasjoner enn det en tidligere har sett i regionen.

Den offentlige, institusjonaliserte nettverksrelasjonen som Samarbeidsgruppa Goliat utgjør er viktig som informasjonsarena. Dialogen om ringvirkninger foregår i undersøkelsesperioden utenfor denne arenaen. Denne dialogen finner sted mellom Eni Norge og enkeltkommuner som bilaterale møter.

Følgeforskningen av regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet løper fram til 2013 med opsjon til 2015.

Andre tema som forskes på i følgeforskningen er næringsstrukturelle endringsprosesser i regionen, leveranseandeler fra Nord-Norge, bedrifter i Finnmark sin kopling til globale nettverk, infrastruktur samt ungdom og innflyttere. Eni Norge finansierer arbeidet.

Her kan du lese mer om følgeforskningsprosjektet på Goliat.

Prosjektleder for Følgeforskning Goliat er Trond Nilsen, Seniorforsker, Norut Alta-Áltá.