Fjellbevegelse sett fra ny radarsatellitt

Fjellbevegelse sett fra ny radarsatellitt

22. april 2015
Kommunikasjonssjef

Et fjellparti i Kåfjord i Troms bevegde seg én centimeter på 24 dager, viser satellittbilder bearbeidet ved Norut.

Kåfjord kommune er et område i Norge med høy tetthet av ustabile fjellpartier, og her ligger også et av Norges mest overvåkede fjellpartier: Nordnesfjellet.

Norut og NGU (Norges geologiske undersøkelse) har i mange år samarbeidet om å utvikle teknikker for bruk av radarsatellitter for kartlegging og overvåking av fjellskredområder.

Den nye miljøovervåkingssatellitten Sentinel-1 i EU sitt Copernicus-program gjør landsdekkende skredkartlegging mulig for første gang.

Norut-forskerne bruker en teknikk som kalles radarinterferometri (InSAR). Ved å kombinere to radarbilder tatt fra Sentinel-1 satellitten 30. august og 23. september i 2014, observerte forskerne at et fjellparti hadde beveget seg ca 1 cm i løpet av disse 24 dagene.

Satellitten Sentinel-1, som ble skutt opp 3. april 2014, passerer over det samme stedet på jorden hver tolvte dag. Forskerne ved Norut får tilgang til et datagrunnlag som snart blir enda bedre.  I løpet av 2016 er det planlagt oppskyting av søstersatellitten Sentinel-1b som vil gå i samme bane. Da vil satellittene levere data for samme område hver 6. dag. Den hyppige opptaksfrekvensen gir forskerne unike muligheter til kartlegging og overvåking av skred.

Norut var blant de første i verden som produserte resultater fra Sentinel-1. Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA setter tydelig pris på den jobben seniorforsker Tom Rune Lauknes og hans kolleger ved Norut gjør med satellittmålinger av ustabile fjellpartier.

ESA: Landslide risk monitoring with Sentinel-1.

En centimeter bevegelse på under en måned, er det mye og hvilke konsekvenser kan det få?

- Dette er spørsmål som vi overlater til geologene ved NGU og NVE å besvare. Vårt bidrag er å bearbeide satellittdata slik at de får et best mulig datagrunnlag for å gjøre sitt arbeid.

- For Norut er det et faglig løft at vi er blant de første som bruker dataene fra Sentinel-1 til å legge fram konkrete resultater. Vi kunne også legge fram data om jordskjelv kort tid etter at satellitten var på plass i bane, forteller Tom Rune Lauknes. 

Les mer

Ser jordskjelv fra ny satellitt

Miljøsatellitt forbedrer kartlegging av fjellskred

Viktig med lokal kompetanse