Følgeforskning av Snøhvitprosjektet

Følgeforskning av Snøhvitprosjektet

26. februar 2004

Norut NIBR Finnmark skal studere Snøhvitutbyggingas regionale muligheter, og hvordan analyser av nærings-, sosiokulturell og regional utvikling kan bidra til planlegging og virkemiddelutforming.

Prosjektet skal følge utviklinga på noen definerte områder og levere halvårlige analyser til aktører som er direkte og indirekte involvert i Snøhvitprosjektet. Aktørene skal bruke analysene i sin Snøhvitrelaterte virksomhet. Analysene vil foregå langs fire dimensjoner:

(i) regionaløkonomiske analyser

(ii) næringsstrukturelle endringsprosesser

(iii) sosiokulturelle endringar

(iv) samfunnsplanlegging (i stor grad på kommunalt nivå) og næringspolitiske virkemidler

Prosjektet skal presentere halvårlige "Snøhvitbarometre", og en del av analysearbeidet vil foregå fra instituttet sitt kontor i Hammerfest næringshage.

Prosjektet starta 19. februar 2004 og vil gå til 31. desember 2006.

Kontaktperson: Sveinung Eikeland