Forsker på bruk av kystsonen

Forsker på bruk av kystsonen

18. november 2014

Norut skal lede forskningsprosjekt om arealutfordringer innenfor havbruk.

Noruts seniorforsker Arild Buanes skal lede et nytt stort forskningsprosjekt om arealutfordringer innenfor havbruk.

Prosjektet som Norut skal lede har en varighet på 3 år og skal undersøke ulike sider ved interkommunale og regionale prosesser knyttet til kystsoneplanlegging.  Forskerne vil undersøke fordeler med dette, hvilke problemstillinger som er vanskelig å håndtere innenfor slik planlegging, og hvilke utfordringer denne type prosesser gir sammenlignet med rene kommunale prosesser.

Det er Regionale Forskningsfond Nord-Norge (RFFNORD) som finansierer prosjektet med 3 millioner kroner. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norut, Universitetet i Nordland og Fathom Consulting i New Zealand.