Forsker på havisen

Forsker på havisen

12. april 2018

Mange har undret seg over hvem disse er, og hva de skal, de som med jevne mellomrom rasker over isen ikledd våtdrakt, tauende på en liten gummibåt.

Det er forskere fra forskningsinstitusjonen Norut i Narvik som har satt ut bøyer som skal måle hva som skjer under dannelsen av is i Beisfjorden. I tillegg har de lignende prosjekter gående flere andre steder, i blant annet Lavangen og Gratangen.

Sårbare Arktis

- Litt akademisk kan vi si at vi forsker på mikroskopisk samhandling mellom sjøis og olje for deteksjon og miljørisikostyring for bærekraftig drift, forteller amerikanske Megan O'Sadnick.

- Det er nødvendig å være proaktiv når vi ser utviklingen med mer og mer aktivitet i arktiske strøk. Vi må erkjenne at tilbaketrekningen av havisen i Arktis vil ha stor betydning for det globale klimaet samtidig som det resulterer i mer næringsaktivitet i form av både skipsfart, fiskerier, turisme og petroleumsvirksomhet, sier O'Sadnick.

- Kunnskap er en forutsetning for risikovurdering og beredskapsplanlegging av oljeutslipp i sjøisdekket vann, enten utslippet kommer fra skip eller direkte fra utvinning, fortsetter hun.

- Vi vet hvordan vi skal håndtere eventuelle oljeutslipp i varme områder, som for eksempel Mexicogolfen, men ikke nok om hva vi skal gjøre i de ekstremt sårbare nordområdene, tydeliggjør Megan.

Beisfjord er perfekt

Undersøkelsene O'Sadnick og kollegaene ved forskningsmiljøet her i byen utfører er en del av doktorgraden (ph.d.) den selvlærte is-nerden arbeider med.

- Beisfjord er det helt perfekte utendørs, mini-labbet, framholder forskeren fra innlandsstaten Colorado. Som både har irske og polske røtter.

- Fjorden ligger 15 minutter fra kontoret, byr på de variabler jeg er ute etter og er ellers lett tilgjengelig. Det er helt optimalt, understreker Megan O'Sadnick.

- Det skal forresten bli spennende å se hvordan isen oppfører seg når, eller hvis, våren kommer. På relativt grunt vann er istykkelsen nå hele 50 centimeter (!). Vil isen bare smelte bort eller brytes opp? spør autoriteten på is retorisk.

Viktig å være forberedt

- Innerst i fjorden kan vi observere hva som skjer med isen når vi får en blanding av ferskvann fra elvene og havvann, fortsetter Megan. Vi måler både temperatur og tykkelse og tar ut iskjerner for å kunne studere isen nærmere i laboratoriet. Da ser vi hvordan vind, sollys, snø, regn og aerosoler påvirker isen, forklarer hun.

- Vi vet godt at havis er svært porøs og at olje vil bli suget opp av isen - omtrent som en svamp. Videre at is i elver og vann har en helt annene tetthet, at den er nærmest ugjennomtrengelig. Viten om prosessene på det åpne havet er med andre ord gode. Derimot vet vi mindre om den isen som dannes i møtet mellom ferskvann og saltvann. Og det vil jeg finne ut mer om, utdyper Megan.

- Vet vi mer om hvordan denne typen is og olje interagerer, kan vi forsterke beredskapen og være forbedredt om noe skulle skje.

Trenger hjelp

- Is er ekstremt fascinerende, ivrer Megan. Som har sin mastergrad, selvsagt på emnet is, fra univeristetet i Fairbanks, Alaska. Og som er litt unnskyldende over mangel på norskkunnskaper, selv om hun har en kort fortid som forskningsassistent ved Polarinstituttet i Tromsø.

- Men jeg skal være her i alle fall fram til 2021, så det skal jeg selvsagt gjøre noe med. Ikke minst fordi jeg ønsker å komme i kontakt med lokale som har kunnskap om hvordan isforholdene var tidligere. Vi har data tilbake til årtusenskiftet, men dessverre ikke fra tidligere år, sier O'Sadnick.

- Jeg vil gjerne snakke med noen som enten har bilder fra "gamle dager", eller som kan bidra rent verbalt med informasjon som kan være nyttig for forskningen vår, ber Megan.

- Ta gjerne kontakt med meg på Norut. Det hadde vært suverent om noen kunne bidra med økt, lokal viten, avslutter doktorgradsstudenten.

Artikkel i avisen Fremover 11.4.18,  skrevet av journalist Jan Westby. Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra avisen.

Dette prosjektet er en del av CIRFA - Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations.