Forskning for mer effektiv gåsejakt

Forskning for mer effektiv gåsejakt

22. juni 2008

Norut Alta deltar i kartlegging som skal bidra til å effektivisere jakta på kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Antallet kortnebbgås som hekker på Svalbard er i kraftig vekst. Dette har ført til økning i beitekonflikter med landbruksinteresser på fastlandet. På denne bakgrunnen ønsker man å kartlegge høstjakta på kortnebbgjess i Nord-Trøndelag i 2008.

Forskning viser at det kan være forsvarlig å øke jaktuttaket utover dagens nivå. Kartleggingen av nåværende jakt vil være et grunnlag for å evaluere jakteffektiviteten. Datagrunnlaget kan bidra til en effektivisering av jakta.

En gruppe forskere fra NINA, Danmarks Miljøundersøgelser, Norut Alta og NIKU har fått et slikt kartleggingsoppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelags miljøvernavdeling. Innsamla informasjon i kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Overhalla kan danne et grunnlag for en modell som gir kvantitative forslag til optimal jaktutnyttelse.

Informasjon fra jegerne vil være viktig i dette arbeidet, og opplysninger om hvor og når det jaktes, antall skudd og antall gjess som skytes vil være avgjørende.

Det er etablert kontakt med flere grunneierlag i regionen, og flere er under etablering. Det vil bli orientert lokalt om prosjektet i første uke av september. De som ønsker nærmere informasjon om prosjektet, kan ta kontakt med viltforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Paul Harald Pedersen. Opplysninger om selve prosjektgjennomføringen kan fås hos følgende:

NINA: Ingunn M. Tombre (www.nina.no) Danmarks Miljøundersøgelser: Jesper Madsen (www.dmu.dk) Norut Alta: Siri Ulfsdatter Søreng (www.finnmark.norut.no)