Forskning på nye solenergimaterialer

Forskning på nye solenergimaterialer

31. august 2012

Et nytt prosjekt har som mål å utvikle et høyeffektivt og økonomisk konkurransedyktig energimateriale for oppvarming ved bruk av solenergi.

De nye materialene skal formes av tynne lag av kullmateriale, også kalt karbonnanorør. Rørene løses opp i en væske (molekyler og tensider). Disse deponeres i flere lag ved hjelp av et elektrisk felt.

Samfunnsnyttig forskning

Prosjektet danner grunnlag for ny teknologi for solabsorbatorer, som er materialer som tar opp energien fra sollyset. Målet er å redusere prisen og påskynde bruk av solenergi i større skala. I tillegg skal det bygges opp kompetanse innen et strategisk viktig område.

Finansiering fra Norges forskningsråd

Finansieringen fra Norges forskningsråd muliggjør forskning i verdensklasse innen nye solenergimaterialer. - Den er også et viktig bidrag for å løse fremtidens energiproblem, sier prosjektleder Juan Cardenas ved Norut Narvik.

Samarbeidspartnere

Norut Narviks samarbeidspartnere i prosjektet er Uppsala Universitet i Sverige, ASV Solar og n-Tec i Norge. Disse har internasjonal spisskompetanse innen solabsorbatormaterialer og bred kompetanse i produksjon av solfangere/nanorør.

Kontakt: Juan Cardenas