Forskningsløft i Norut

Forskningsløft i Norut

16. juni 2009
Kommunikasjonssjef

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

16. juni presenterte Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa regjeringens fem nye store forskningssatsinger i nord. Prosjektene er på til sammen 175 millioner kroner til nordnorske forskningsmiljø.

Norut har all grunn til å feire. Noruts teknologiske miljø i Narvik og Tromsø skal lede to av de fem prosjektene. Og selskapene i Alta, Tromsø og Narvik er partner i hvert av de øvrige tre prosjektene.

Leder to prosjekt

Disse prosjektene blir ledet av Norut:

Hele Norut er involvert i forskningsløftet. Norut Narvik har Norut Alta - Áltá med som partner i sitt prosjekt om kaldt klima-teknologi. Regjeringen har bevilget nesten 50 millioner til dette prosjektet.

Norut Tromsø har både Norut Narvik og Norinnova med på laget i sin satsing på ny teknologi for måling fra sensorer i satellitter og ubemannede småfly. Regjeringen har bevilget 40 millioner til prosjektet om jordobservasjon.

Partner

I tillegg er Norut blant partnerne i de øvrige tre prosjektene:

  • Subsea Sensors for Oil and Gas (Universitetet i Tromsø / Norut Tromsø)
  • Northern Environmental Waste Management (Universitetet i Tromsø / Norut Narvik)
  • Service Innovation and Tourist Experiences in the High North: The Co-creation of Value for Consumers, Firms and the Tourism Industry (Handelshøgskolen i Bodø / Norut Alta - Áltá)

Det ble søkt om til sammen ca 680 millioner kroner. 5 av i alt 14 prosjekter fikk bevilgning. Total ramme for de første fem årene av satsingen er 175 millioner kroner.

De to prosjektene Norut leder har en totalramme på til sammen ca 120 millioner.

Svært tilfreds

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut er svært tilfreds med at Norut får en så sentral rolle i forskningsløft i nord.

- Dette er en stor og viktig dag for teknologisk forskning og reiseliv i nord. Satsingen vil ha stor betydning for fremtidig næringsutvikling. Og dette løftet styrker Norut som et fremtidsrettet og internasjonalt institutt for anvendt forskning, sier en glad Burkow.

Arktisk teknologi og reiseliv

Forskningsløft i nord er Forskningsrådets nye satsing for å bidra til å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innen arktisk teknologi og reiseliv.

Forskningsrådet har lagt opp til en satsing over 5 år med anslagsvis 35 millioner kroner årlig, og med mulig forlenging i ytterligere tre år.