Første næringsrettede PhD-prosjekt

Første næringsrettede PhD-prosjekt

21. mai 2008

Norges første næringsrettede PhD-stipend er tildelt Breivoll Inspection Technologies, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norut.

I begynnelsen av 2008 utlyste Norges Forskningsråd som en prøveordning 10 næringsrettede PhD-stipender. Et næringsrettet PhD-stipend må søkes av bedrifter, i samarbeid med universiteter og eventuelt andre forskningsinstitusjoner.

Breivoll Inspection Technologies leverte søknad i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norut Tromsø innen fristen 16. april.

Allerede 8. mai var PhD-stipendiat Martin Hansen og Teknisk leder Hans Eilif Larsen fra Breivoll til stede i Forskningsrådet hvor tildelingen av landets første næringsrettede PhD-stipend ble markert.

Inspeksjon av vannrør

Breivoll Inspection Technologies utvikler høyteknologisk måleutstyr og avanserte datasystemer for å måle tilstanden i vannforsyningsrør, slik at vedlikehold kan planlegges og utføres effektivt og målrettet.

Inspeksjonen er basert på avansert bruk av hydroakustikk. Ved hjelp høyfrekvente lyder som sendes ut av roboten inne i røret, får man informasjon om rørenes tilstand.

Den eksisterende metoden Breivoll benytter for inspeksjon av vannrør kalles Acoustic Resonance Technology.

Forskningsprosjektet til Martin Hansen fokuserer på bruken av en målemetode kalt Synthetic Aperture Sonar. Breivoll har forventninger om at denne målemetoden kan resultere i en kraftig forbedring av dagens teknologi.

Samarbeid næringsliv - forskning

De tre aktørene i det unike samarbeidet har ulike roller:

 

 • Breivoll Inspection Technologies AS - Produktutvikler og næringslivsaktør
 • Universitetet i Tromsø, Institutt for fysikk - Grunnleggende teoretisk kompetanse og doktorgradsgivende institusjon
 • Norut Tromsø - Spisskompetanse på metodeutvikling innenfor syntetisk apertureteknologi og forskningsinstitutt

 

Det er Noruts forskningsgruppe på Jordobservasjon som har utviklet verdifull kompetanse på syntetisk apertureteknologi. Modellen skal nå videreutvikles og tilpasses behandling av signalene fra pipescannere som inspiserer vannrørene.

Satser på FoU

Teknologisk forskning og utvikling (FoU) er grunnleggende for virksomheten i Breivoll Inspection Technologies. Satsingen på FoU skal:

 

 • Sørge for fortsatt teknologibaserte konkurransefortrinn innen inspeksjon av vannledninger
 • Åpne for nye fremtidige produkter og tjenester
 • Øke kvalitet på inspeksjon av ulike typer rørobjekt og rørkvaliteter
 • Sørge for kostnadseffektive løsninger

 

Doktorgrad

Målene med doktorgradsprosjektet er:

 

 • Ytterligere styrking av inspeksjonstjenesten som Breivoll Inspection Technologies leverer
 • Kompetanseutvikling på signalbehandling
 • Utvide kompetanse på flere applikasjonsområder for signalbehandling ved Universitetet i Tromsø og ved Norut
 • Styrke satsing på næringsrettet FoU

 

Prosjektet vil gå over fire år. Doktorgradskandidiat Martin Hansen vil ha ansettelsesforhold hos Breivoll Inspection Technologies. Arbeidssted vil delvis være ved Breivoll og delvis ved Universitetet i Tromsø.

Kontaktpersoner ved Norut: Forskningsleder Kjell Arild Høgda og forsker Yngvar Larsen.