Forsvaret undersøker egen kultur

Forsvaret undersøker egen kultur

8. april 2010

Kvinnene i Forsvaret trives, men det er for få av dem. Nå vil Forsvaret finne ut hvorfor målet om høyere kvinneandel ikke nås.

Norut Tromsø leverte en forstudie om Forsvarets organisasjonskultur til Forsvarsdepartementet i 2008. Rapporten er nylig frigitt.

Rapporten viser at det er sammensatte årsaker til at kvinneandelen i Forsvaret er lav. Årsakene ligger både i at Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, og i forhold knyttet til rekruttering, seleksjon og i strukturelle og kulturelle forhold knyttet til Forsvaret som arbeidsplass.

Her er Norut-rapporten: Monolitt eller mosaikk

Mer om forstudien: Forsvarskultur skal kartlegges

Kjønn usynliggjøres

De kvinnelige informantene er klare på at de trives med Forsvaret som arbeidsplass. Samtidig finner forskerne det de kaller likestillingsparadokset.

- Kvinner og menn betraktes som fullstendig like og dermed underkommuniseres de reelle forskjellene mellom kjønnene. Kjønn usynliggjøres selv om det er nærværende hele tiden, sier seniorforsker May-Britt Ellingsen ved Norut Tromsø.

Nye studier

Nå vil Forsvaret følge opp forstudien fra Norut. Forsvaret ønsker mer kunnskap om kultur og holdninger i Forsvaret. Rapporten Monolitt eller mosaikk inneholder forslag til forskningsprogram og design for studie av kulturen i forsvaret.

NRK Nett-TV: - Forsvaret gjør kvinner lik menn

Kontaktperson: Seniorforsker May-Britt Ellingsen, Norut Tromsø