Forsvarskultur skal kartlegges

Forsvarskultur skal kartlegges

28. august 2008

Regjeringen ønsker å få mer kunnskap om kultur og holdninger i det norske Forsvaret. Det skal Norut hjelpe til med.

Norut Tromsø skal gjennomføre en forstudie for å etablere konkrete forskningsprosjekter på temaet kultur og holdninger i Forsvaret.

- Enkelt fortalt skal vi foreslå for Forsvarsdepartementet hva som bør kartlegges, og hvordan dette kan gjøres, sier prosjektleder May-Britt Ellingsen ved Norut Tromsø.

Ønsker flere kvinner

Kvinneandelen i Forsvaret er i dag 7 %, mot Stortingets målsetning om 15 % i 2008.

De politiske miljøene ønsker en studie som kan gi mer kunnskap om den militære kulturen med særlig fokus på kvinner og mangfold.

Forskning på kultur og holdninger er et av tiltakene som følge av Forsvarskomiteens innstilling om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret (Innst.S. nr 31 - 2007/2008). De konkrete tiltakene er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret.

- Oppdragsgiver ønsker generell kunnskap om kulturen i Forsvaret med særlig fokus på dimensjonene mangfold og kvinner. Kultur er sammensatt og dynamisk og har mange fasetter som kan studeres nærmere.

- Vårt fokus er særlig på relasjoner og samhandling, men makt, lederskap, organisering, endringskapasitet, rekruttering og utdanning vil også stå sentralt, forteller seniorforsker May-Britt Ellingsen.

Færre myter

Prosjektet skal være ferdig innen 31. desember i år. Etter årsskiftet vil Forsvarsdepartementet se på Noruts anbefalinger til videre forskningsopplegg.

Departementet vil følge opp de forskningsdesignene de finner hensiktsmessig med konkrete utlysninger.

Om noen år vil vi ha mer kunnskap og forhåpentligvis færre myter om kulturen og holdningene innad i Forsvaret.

Vil du vite mer? Kontakt Seniorforsker May-Britt Ellingsen, tlf 452 37115.