Framtidas kunnskapssamfunn

Framtidas kunnskapssamfunn

8. oktober 2014
Kommunikasjonssjef

Arbeiderpartiets nye kunnskapsutvalg besøkte tirsdag Tromsø. De fikk gode innspill til framtidssamfunnet fra Asbjørn Lilletun i Norinnova.

Arbeiderpartiet opprettet i sommer et kunnskapsutvalg som skal lytte til fagpersoner, forskningsmiljø og andre som har interessante bidrag i arbeidet med å skape framtidssamfunnet.

Utvalget har særlig fokus på forsking og høyere utdanning, næring og teknologi og næring og fagarbeidere/videregående opplæring. Miljøteknologi og klima er en rød tråd i utvalgets arbeid.

Utvalget besøkte tirsdag 7. oktober Norut og Norinnova i Forskningsparken i Tromsø. Her møtte administrerende direktør i Norinnova Asbjørn Lilletun utvalgsmedlemmene med noen av de utfordringene han ser framover:

 • Såkornkapital
  Det er akutt behov for investeringer i tidlig fase i utviklingen av nytt næringsliv.
   
 • Incentiver for forskere
  Vi må etablere et system der forskere som bidrar til ideutvikling og skaper nytt næringsliv må premieres, og ikke bare vitenskapelige publikasjoner.
   
 • Er virkemidlene riktig dimensjonert? 
  Virkemidler for å bringe forskningsresultater mot markedet bør styrkes. Et viktig virkemiddel for å kommersialisere forskningsresultater, FORNY2020-programmet, har under 0,5 % av bevilgningen til FoU i Norge. Det vil skape flere resultater hvis programmet styrkes.

   
 • Forholdet mellom universitet og instituttsektor
  Instituttsektoren spiller en viktig rolle i å utvikle forskning mot anvendelse. De to sektorene har ulike rammefaktorer, og det er ikke optimalt hvis de i økende grad kjemper om de samme midlene.
   
 • Det offentliges rolle i innovasjon
  Vi må klare å bruke offentlige innkjøp som et verktøy til å skape mer innovasjon. Mer smidige innovasjonsprosjekter i offentlig sektor vil kunne gi gevinster.
   
 • Vær stolt av å ta risiko
  Vi må ta risiko for å lykkes, det er både riktig og viktig å mislykkes iblant.

Forretningsutvikler Line Bøe Setså tok utvalgsmedlemmene med på en omvisning på Barents Biocentre Lab, en viktig infrastruktur for utvikling av nytt næringsliv. Dette er et unikt tilbud hvor bioteknologibedrifter kan leie tilgang til avanserte laboratorier i en oppstartsfase. 

Les mer om

Norinnova Technology Transfer

Barents Biocentre Lab

Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg