Framtidens Nord-Norge

Framtidens Nord-Norge

9. desember 2004

Nord-Norge møter framtiden er tittelen på en ny bok som forskere fra Norut Samfunn står bak. Her ser man nærmere på noen av utfordringene dagens og framtidens Nord-Norge står ovenfor.

Nord-Norge er en av verdens rike utkantregioner og har et høyt velferdsnivå. Likevel preges landsdelen av nettoutflytting og nedgang i sysselsetting i ressursbaserte næringer. Nye næringer, som IKT og bioteknologi, har fått et spinkelt fotfeste i regionen.

Nye utviklingsmuligheter må prøves ut og nye sysselsettingsmuligheter må skapes. Tilvante måter å løse problemer på vil måtte bli utfordret, både innen næringsliv, politikk og forvaltning. Framvekst av nye virksomheter leder til tap av gamle verdier. Hvordan fremme det nye uten at tapet av det gamle blir for stort ?

Forfatterne av denne boka tar opp ulike sider ved denne utfordringen. Alle kapitlene er skrevet ut i fra et nordnorsk ståsted og med empiri fra landsdelen. Det meste av det empiriske materialet bygger på forskning foretatt i perioden 1995-2003.

Redaktører for boka har vært Jan-Evert Nilsson og Arne Rydningen. Øvrige medforfattere har vært: Gro Alteren, Trude Borch, Geir Bye, Geir Runar Karlsen, Mette Ravn Midtgard, Eirik Inge Mikkelsen, Paul Pedersen og John Watten.

Boka er utgitt på Orkana forlag.

225 sider. Pris heftet: Kr 195,-