Framtidskommunen

Framtidskommunen

13. februar 2012

Hvordan ser kommunen ut om 25 år? Er den stor eller liten, hvilke tjenester vil den yte, og hva vil kommunen forvente av sine innbyggere?

Hvordan vil befolkningsutvikling, flytting og organisering påvirke kommunene i framtiden?

Kommunescenarier 2012-2037 er tema når de fleste av landets ordførere og rådmenn samles i Oslo til Kommunedagen 13. februar.

Kommunenes sentralforbund (KS) vil presentere tre ulike scenarier for framtidskommunen for landets kommuneledere. Bak scenariene står en forskergruppe fra Norut og Østlandsforskning.

- Hva slags kommuner vil vi ha i framtida? Og hvilke krefter vil forme framtidas kommuner? Vi har gjort et faglig arbeid og analyser som ligger til grunn for de scenariene som KS presenterer mandag, forteller seniorforsker Toril Ringholm ved Norut Tromsø.

Ifølge KS er det mange utfordringer å diskutere i lys av scenariene:

 

  • Hvordan skal vi løse velferdsutfordringene?
  • Hvem skal gjøre jobben?
  • Blir det mer effektive og bedre tjenester hvis staten bestemmer?
  • Vil alle kommuner ha samme ansvar?

 

Forskningsrapporten Scenarier for kommunesektoren 2012-2037 og presentasjoner fra Kommunedagen finner du her.

Kommuner i 200 år

Hvorfor tenke seg fram til akkurat år 2037? Hvis det ikke umiddelbart ringer en bjelle; grunnen er at det er 200 år etter kommunenes fødsel; jamfør ”Lov om formannskaper på landet av 1837.”

Kommunenes beskjedne formål den gang var:

”…at undersøge de Utgifters Lovmedholdelighed, der skulle udredes av Amtet, at bedømme Hensigtsmessigheden af de Foranstaltninger hvortil de skal anvendes, samt paase, at fornuftig Økonomi derved iagttages.”

Ingen tvil om at kommunen er i endring.

Østlandsforskning har ledet prosjektet for oppdragsgiveren Kommunenes sentralforbund.

Kontaktperson hos Norut: Seniorforsker Toril Ringholm.