Fritt sykehusvalg er lite brukt

Fritt sykehusvalg er lite brukt

28. august 2008

Stadig flere finnmarkinger reiser til behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Norut Alta har undersøkt hvorfor.

For å få vite mer om disse pasientene og deres grunner for valg av sykehus fikk Norut Alta i oppdrag av Helse Finnmark HF å gjennomføre en undersøkelse.

Veldig få (3%) har imidlertid benyttet seg av fritt sykehusvalg. De aller fleste begrunner valget av UNN med at Helse Finnmark ikke kunne tilby nødvendig behandling for dem. De fleste i denne gruppen ville likevel valgt UNN selv om de hadde fått tilbudet lokalt. Legene derimot viste betydelig større lojalitet og oppslutning om lokalsykehuset.

Med få unntak var de fleste gjestepasientene fornøyd med transporttilbudet, uansett reise- eller bestillingsmåte.

Du kan laste ned hele rapporten fra rapportsidene våre.

Kontaktperson: Christen Ness.

Arbeidet er gjort ved Hammerfestkontoret til Norut Alta på oppdrag av Helse Finnmark HF.