Full klaff i forskningsløftet

Full klaff i forskningsløftet

16. juni 2009

Norut Alta fikk god uttelling da Norges forskningsråd fordelte midler til det såkalte "forskningsløft nord" med mål om å styrke teknologisk forskning og reiselivsforskning i nord.

Instituttet er sammen med Energi Campus Nord ansvarlig for delen "å gjøre teknologisk forskning om til arktiske operasjoner" i et stort prosjekt om utvikling av kald klima teknologi ledet av forskningsmiljøet i Narvik.

Instituttet er også med på det eneste reiselivsprosjektet som ble støttet av programmet. Dette er et stort prosjekt om verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv i nord ledet av Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning.

Prosjektene vil gå over minst fem år, og vil gi forskning med en direkte verdi på ca 8,5 millioner kr fordelt over 5 år for instituttet i Alta.