Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og næringsliv

Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og næringsliv

5. mai 2003

Viktige kommunale velferdstjenester bygger i dag på terskelkrav som er lite tilpasset små kommuner. Dette gjør det vanskelig å opprettholde tjenestene. For å utvikle robuste samfunn bør kommunene flytte fokus og ressurser fra produksjon av velferdstjenester til samfunnsutvikleroppgaver.
Fire kommuner i Finnmark, Hasvik, Vadsø, Berlevåg og Tana, er studert nærmere i forprosjektet, som er utført på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark.

Sentrale kommunale velferdstjenester bygger på nasjonale standarder og/eller faglige/økonomiske krav som gir terskelnivå for tjenestene. Dagens terskelkrav er lite tilpasset små kommuner. Bl.a. gir kravene overkapasitet og høye enhetspriser. Når kommunene presses økonomisk, blir det vanskelig å opprettholde velferdstjenestene. Et alternativ til sammenslåing og avfolking, kan være å endre terskelkrav eller øke de økonomiske overføringene, eventuelt med økte regionale skjønnsmidler. For å utvikle robuste samfunn bør kommunene flytte fokus og ressurser fra produksjon av velferdstjenester til samfunnsutvikleroppgaver. I dette forprosjektet er fire kommuner i Finnmark valgt ut for nærmere studie. De fire, Hasvik, Vadsø, Berlevåg og Tana, er hver på sin måte representative finnmarkskommuner. De har alle helt ulike forutsetninger for å kunne drive effektiv tjenesteproduksjon. Forprosjektet er utført på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark. Last ned og les rapporten! Kontaktpersoner: Maar Stangeland og Inge Berg Nilssen