Goliat gir økt kompetanse i Troms og Finnmark

Goliat gir økt kompetanse i Troms og Finnmark

22. september 2015
Kommunikasjonssjef

Eni Norges støtte til forskning og utviklingsarbeid (FoU) bygger kompetanse i bedrifter, videregående utdanning og FoU-sektoren i Finnmark og Troms. Det viser en ny rapport fra Norut.

Forskningsinstituttet Norut har spurt på hvilken måte Eni Norge bidrar til ringvirkninger i form av kompetanse i Nord-Norge, samt hvilke konkrete kompetanseutviklingstiltak selskapet har bidratt til å utvikle i kjølvannet av Goliat-utbyggingen.

Totalt har oljeselskapet gitt støtte verdt om lag 36 millioner kroner til 18 prosjekter i perioden 2005-2012.

Oljevernberedskap og avfallshåndtering

Oljevernberedskap og avfallshåndtering har vært viktige tema i tildelingen av FoU-midlene, som har bidratt til økt kunnskap og forbedring av produkter på disse områdene.

Disse har positiv betydning for den faglige utviklinga i bedriften eller institusjonen. På sikt kan det også gi økonomisk uttelling. Prosjektene har skapt faglige resultater i form av doktorgrader, publisering og nye kurs på både mastergrads- og doktorgradsnivå. For eksempel er det gjennom EWMA-prosjektet (Northern Enviromental Waste Management) bygd opp et nytt, tverrfaglig, miljøtoksikologisk miljø ved Universitetet i Tromsø.

- Også de mindre prosjektene oppfattes å ha ført til nyttige resultater i form av både ny kompetanse og nye produkter i de bedriftene det gjelder, sier prosjektleder for følgeforskningen av regionale ringvirkninger av Goliat, seniorforsker Trond Nilsen i Norut. 

Eni Norge har i tillegg støttet flere tiltak av faglig betydning i grunnskolen og særlig på videregående nivå. Samarbeidsavtaler, finansiering av teknisk utstyr og bidrag til opplæring av lærere og elever gir både økt kompetanse og en styrket kultur for læring.

Om lag åtte prosent av de samlede FoU-midlene som Eni Norge har brukt i årene 2005-2012, tilflyter nordnorske bedrifter og FoU-institusjoner. En del av forklaringen til den lave andelen FoU-tildelinger til landsdelen, ligger i at selskapet foreløpig kun har ett oljefelt i nord, men også i «mottakskapasiteten» hos de nordnorske aktørene.

I all hovedsak er det teknologi- og petroleumsrettede prosjekter som finansieres, og dette er fagmiljøer som er under oppbygging i landsdelen og som konkurrerer med mer erfarne FoU-miljøer i andre deler av landet.

Her finner du hele rapporten:
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling?