Goliat og Sápmi

Goliat og Sápmi

2. desember 2008

Norut Alta - Áltá har utredet hva slags konsekvenser utbyggingen av Goliatfeltet kan få for samiske forhold i regionen.

Debatten om oljen fra Goliat skal føres i land eller ei har lenge rast i mediene. Et annet spørsmål er hva de forskjellige alternativ for utbygging vil ha å si for samiske forhold i regionen.

Norut Alta - Áltá har utredet saken på oppdrag fra Eni Norge. Arbeidet er en del av Eni sin konsekvensutredning for Goliat, som nå er ute på høring.

Norut Alta - Áltá konkluderer med at utbygging og drift av Goliat har både negative og positive sider for samisk samfunn og næringsliv.

Næringene reindrift, fiskeri og utmarksbruk vil oppleve negative konsekvenser ved en utbygging, fordi arealer blir beslaglagt langs kysten og trafikken vil øke på viktige fiskefelt rundt Goliat (Tromsøflaket).

Ilandføring vil innebære store tap av beiteland for berørte distrikt i reindrifta. Fiskeriene vil trolig oppleve store negative konsekvenser for viktige fiskeriområder i tilfelle lagring og lossing av olje til sjøs.

Goliat vil på den positive siden gi flere arbeidsplasser og økt økonomisk aktivitet. Antall nye arbeidsplasser relatert til oljen vil likevel være begrenset i de samiske områdene. De ulike alternativene for utbygging vil heller ikke slå særlig forskjellig ut på antall arbeidsplasser i driftsfasen.

Last ned full rapport og sammendrag fra rapportsidene.

Kontaktperson: Seniorforsker Ingunn Ims Vistnes, tlf. 78 45 71 05