“Grenseløse gjess” og jaktundersøkelse

“Grenseløse gjess” og jaktundersøkelse

19. november 2014

I prosjektet «Grenseløse gjess» lanseres det i disse dager en spørreundersøkelse i Nord-Trøndelag.

Målet med undersøkelsen er å få informasjon om hvordan grunneiere/jaktrettshavere i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Overhalla ser på jakt på kortnebbgås; hva gjøres i dag for å tilrettelegge for jakt i disse kommunene og hvordan er grunneiernes rolle i forvaltningen av gås? Om lag tusen invitasjoner til å delta er sendt ut.

«Grenseløse gjess» ledes av NINA, og er et samarbeid med Norut Alta, NIKU og Århus Universitet. Prosjektet har en aktiv deltakelse av brukere, og spørreundersøkelsen ledes av Norut Alta i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Les mer om undersøkelsen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og NINA

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Framsenteret i Tromsø.