Havbruk: Økt sikkerhet med droneteknologi

Havbruk: Økt sikkerhet med droneteknologi

30. august 2017
Kommunikasjonssjef

Denne lille gule kofferten på merdkanten kan øke sikkerheten i oppdrettsnæringen.

- Dette produktet har et internasjonalt potensial, sier direktør for strategiske prosjekt i Akva Group Morten Malm.

Verdens største leverandør av oppdrettsteknologi har nylig inngått samarbeid med Norut og Multiconsult om det digitale sikkerhetssystemet AKVA Safe Guard. 

AKVA Safe Guard overvåker vær, vind, strøm og belastning på anlegget i sanntid. Systemet er også selvlærende, og kan forutse forholdene både over og under vann noe fram i tid med høy presisjon.

Sammen med Lerøy Aurora har Norut og Multiconsult brukt de siste fem årene til å utvikle og teste det nye sikkerhetssystemet for havbruksanlegg. Verktøyet skal gi operasjonsledelsen på anlegget mest mulig presis informasjon som grunnlag for beslutninger.

Erfaringen fra Lerøy Aurora er at systemet har gitt tryggere drift for de ansatte, økt sikkerhet mot rømning og mindre slitasje på anleggene. Lerøy Aurora har bidratt med store summer til utvikling og testing av AKVA Safe Guard, men mener at kunnskapen som systemet gir vil gi økt sikkerhet og lavere driftskostnader på anleggene.

AKVA Safe Guard ble lansert på Aqua Nor 15. august. Systemet består av avansert software, sensorikk, kommunikasjonsbokser, og programvare for visualisering av data. Mye av dette bygger på kommunikasjons- og droneteknologi utviklet ved Norut over en årrekke.

Nå tas den høytflyvende teknologien ned til havnivå, og omsettes til et nyttig verktøy for en av Norges største næringer.

Les mer om AKVA Safe Guard her

I denne kofferten er en hemmelighet som kan bli en internasjonal suksess

Tar i bruk avansert verktøy på Lerøys 25 mest værutsatte lokaliteter

Tromsø, et teknologisk knutepunkt