Havforskningsinstituttet og Norut avtaler samarbeid om ubemannede fly

Havforskningsinstituttet og Norut avtaler samarbeid om ubemannede fly

15. april 2015

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Ny-Ålesund tirsdag denne uken, i forbindelse med åpningen av Arktisk Senter for ubemannede fly, ASUF.

ASUF er et partnerskap mellom Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport. I Ny-Ålesund er det nå også etablert et testsenter for ubemannede fly.

Direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet sier det ligger i Havforskningsinstituttets mandat at man skal samarbeide med andre vitenskapelige miljøer i Norge.

Viktig for datainnsamling og resssursovervåkning

- En av fremtidens viktigste metoder for datainnsamling og miljøovervåking kommer til å være bruk av ubemannede farkoster, også fly. Da er det i Havforskningsinstituttets interesse at vi samarbeider med gode miljøer på dette området. Forskningsselskapet Norut i Tromsø har en kompetanse som er viktig, derfor ønsker vi å få på plass et nærmere samarbeid med dem. I sum er dette et teknologiområde der Norge har alle muligheter for å markere seg veldig sterkt, sier Nepstad.

- Telling av sjøpattedyr, algeovervåking, og overvåking av forurensing er der vi ser for oss at vi kan bruke ubemannede fly, sier Nepstad.

Han sier det er viktig å erkjenne at mer av ressursovervåkingen og datainnsamlingen i fremtiden kan gjøres med ubemannede farkoster, både over og under vann, enten helt autonome eller fjernstyrte.  Nepstad understreker likevel at det selvsagt kan aldri erstatte forskningsfartøyene og deres jobb.

- Men det vil være et supplement og grensene vil flytte seg etter hvert som teknologien gjør det mulig å løse flere oppgaver med slike farkoster til innsamling av prøver og data.

Benyttes fra forskningsskip

- Hva tenker du om mulighetene for å legge til rette for å anvende ubemannede fly på Havforskningsinstituttets nye forskningsskip som skal være ferdig til neste år?

- Jeg tenker at det bør være mulig. Skipet har en relativt stor helikopterplattform. Det er helt klart at det vil kunne finnes løsninger som gjør det mulig å ta ned ubemannede fly på denne plattformen, sier Nepstad.

Norut er et anvendt forskningsselskap med UiT Norges arktiske universitet som majoritetseier. Norut har gjennom flere tiår utviklet kompetanse som gjør at miljøet er internasjonalt ledende innenfor forskningsområdene jordobservasjon og satellittbasert fjernmåling.

- Havforskningsinstituttet vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet med å gi teknologiutviklingen fremdrift. Teknologien er i en ny fase, og den må settes i bruk for å kunne utvikles videre og ta nye steg. Vi tror at nettopp et formalisert samarbeid med Havforskningsinstituttet gir slike muligheter. Dette er en bruker med klare behov og en tydelig bestilling, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

Les mer om Arktisk senter for ubemannede fly - ASUF.