Helse, uhelse og e-helse

Helse, uhelse og e-helse

24. oktober 2014
Kommunikasjonssjef

Gode tips til bedre helse er bare noen tastetrykk unna, men mye av helseinformasjonen på nett er skadelig eller direkte farlig. Hvordan skille mellom det sunne og gode, og det som gjør vondt verre?

Mye av kunnskapen som deles på internett hjelper oss til å ta gode grep for å bedre vår egen helse. Nettbaserte grupper hvor likesinnede deler raust av egne erfaringer er til uvurderlig hjelp gjennom tøffe tak. Men hvordan kan vi vite at informasjonen vi finner holder god kvalitet, er kunnskapsbasert og helsefremmende, og ikke det stikk motsatte?

Slike spørsmål har ligget i bunnen når informatikeren Luis Fernandez Luque har forsket på spredning av helseinformasjon i sosiale medier. Fredag 24. oktober disputerte Norut-forskeren ved UiT Norges arktiske universitet. Hans doktorgradsavhandling har tittelen «HealthTrust: trustbased retrieval of health social media videos.»

Disputas for Luis Fernandez Luque 24. oktober 2014.

Hva kan vi stole på? 

Avhandlingen går inn på hvordan man kan bruke datateknologi til å filtrere og gjenfinne pålitelig helseinformasjon i sosiale medier.  Luque har særlig analysert pasientvideoer på YouTube, videoer som har hatt fokus på så ulike sykdommer som diabetes, MS og anorexi. Han har også studert karakteristika ved sosiale nettverk som har oppstått rundt en felles diagnose.

Mer om funnene her:

Slideshare fra Luis F. Luques disputas 24. oktober 2014

Ebola på nett

Prøveforelesningen forut for disputasen kunne ikke vært mer dagsaktuell. Temaet var "Using social media in crisis management: benefits and challenges”. Dette valgte doktoranden å illustrere med bruken av sosiale medier i Ebola-krisen.

Oppsummering av prøveforelesningen her:

Slideshare fra Luis F. Luques prøveforelesning 24. oktober 2014