Høykonjunktur - uten forbruksfest

Høykonjunktur - uten forbruksfest

3. mai 2005

Vårens konjunkturbarometer for Nord Norge er her. Norut Samfunn har igjen hatt det faglige ansvaret for konjunkturbarometeret.

Hvert halvår presenterer Sparebank1 Konjunkturbarometeret for Nord Norge, noe som følges tett av næringsliv og media. 3. mai ble vårens konjunkturbarometer offentliggjort, og i år kunne hele pressekonferansen følges direkte på internett.

Siden våren 2002 har Norut Samfunn hatt det faglige ansvaret for å utarbeide konjunkturbarometeret. Barometeret dekker trendene på følgende felt:

 

  • befolkning, sysselsetting og arbeidsmarked
  • primærnæringer og marin sektor
  • industri
  • bygg og anlegg
  • reiseliv
  • energi
  • privat tjenesteyting
  • offentlig sektor

 

Forskerteamet fra Norut samfunn som står bak konjunkturbarometeret består av forskningsleder Paul Pedersen og forskerne Frank Olsen, Trude Borch og Arne Rydningen. Fiskeriforskning har bidratt med analyse av fiskeriene.

Det er Sparebank1 Nord Norge og Innovasjon Norge, avdeling Tromsø som er oppdragsgivere for konjunkturbarometeret.

Konjunkturbarometeret for Nord Norge våren 2005 (last ned fil) Pressekonferanse på nettet