Hurra for Høgskolen i Narvik

Hurra for Høgskolen i Narvik

24. september 2015
Kommunikasjonssjef

Norut gratulerer sin gode samarbeidspartner Høgskolen i Narvik med 60-årsdagen. De siste 30 årene har Norut og Høgskolen arbeidet side om side.

Helt siden Norut etablerte seg i Narvik i 1985 har vi hatt et tett og godt samarbeid med Høgskolen. Vi er stolte over det vi har fått til i fellesskap når det gjelder felles forskningsprosjekter, undervisning og utvikling av nye studietilbud.  Høgskolen i Narvik har hele veien vært med på eiersiden i Norut Narvik.

Inntil nylig var Høgskolen og Norut samlokalisert, men stadig ekspansjon i virksomheten ved Høgskolen gjorde at begge parter ble trangbodde. Norut leier nå lokaler i Teknologibyen nord for Narvik sentrum.  

Norut og Høgskolen har sammen høy kompetanse innen flere felt, for eksempel kaldt klima-teknologi, jernbaneteknologi, konstruksjonsteknikk, jordobservasjon og IKT.

Noen av de felles satsingene framover er:

  • Utvikling av metoder for å forsterke betong, bruker og demninger
  • Forholdet mellom olje og is, og iskrefter på konstruksjoner
  • Fjernmåling, satellitter og ubemannede fly

I januar 2016 fusjonerer Høgskolen med UiT Norges arktiske universitet, som er majoritetseier i Norut-konsernet. Norut ønsker lykke til, og satser på et fortsatt godt samarbeid også etter at Høgskolen i Narvik har fått universitetsstatus.

Hele gratulasjonen finner du i vedlagte pdf.