Hva gjør Norut i Kongo?

Hva gjør Norut i Kongo?

3. oktober 2012
Kommunikasjonssjef

Norut, som er kjent for å forske på forholdene i Arktis og nordområdene, har også et arbeid gående i Den demokratiske republikken Kongo. Hva i all verden gjør Norut i Kongo?

Det korte svaret er at Norut utvikler metoder for å kartlegge regnskog. Målet er å bidra til redusert avskoging.

Kartlegger tropisk regnskog

Mange forbinder tropisk regnskog først og fremst med Amazonasområdet i Sør-Amerika og Indonesia i Sørøst-Asia. Men verdens nest største regnskog ligger i det samme tropiske beltet i Sentral-Afrika, for en stor del i DR Kongo. Regnskogen i DR Kongo er om lag 1,54 millioner kvadratkilometer stor og dekker to tredjedeler av landet.

Norut bruker satellittmålinger og data fra Synthetic Aperture Radar (SAR) fra den japanske satellitten ALOS og europeiske Envisat til å kartlegge omfanget av regnskogen, og type regnskog. Tanken er også å sammenligne nye data med eldre målinger slik at en får et bilde av avskogingen over tid.

SAR-data bearbeides med programvare som Norut har utviklet. Dataene settes deretter sammen ved hjelp av en mosaikkteknikk. Testområdet som studeres i DR Kongo er på ca. 68 000 kvadratkilometer.

Data fra radar

Optiske målinger (bilder) fra satellitt har begrensninger siden det er mye skyer i det fuktige tropiske klimaet. Radarmålinger begrenses ikke av været.

- Vi har funnet at våre SAR-målinger samsvarer svært godt med optiske bilder fra regnskogen fra 2010. På grunn av mye skyer i tropene, kan våre målemetoder med SAR være den beste muligheten til å få en komplett oversikt over området, forteller prosjektleder Jörg Haarpaintner ved Norut Tromsø.

EU-prosjekt

EU FP7-prosjektet Norut Tromsø er involvert i kalles ”Scienced based remote sensing services for REDD & tropical forest management” (kortnavn ReCover).

Hovedingrediensene i Noruts arbeidspakke i prosjektet er å forbedre metodene for å klassifisere landskapet og oppdage forandringer i regnskogen. Hogstflater kan lett identifiseres ved at det returnerte radarsignalet endres betydelig når skogen hugges ned. Kartene eller mosaikken kan så brukes av de lokale myndighetene til å forhindre ytterligere hogst i de aktuelle områdene.

Norut er også ansvarlig for å koordinere bidrag fra to av de andre partnere, GMV (Spania) og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Tyskland). Disse bidrar med kompetanse innen optisk satellittovervåkning og biomasseestimering. Alle produktene som utvikles i ReCover leveres til brukeren i DR Kongo, OSFAC (Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale) .

Norge har bilaterale avtaler med flere tropiske land for å redusere avskoging i regnskogområder, og Norut er også involvert i et tosidig prosjekt mellom Tanzania og Norge som ledes av Sakoine University of Agriculture i Tanzania.

Litteratur og virkelighet

Litteraturfestivalen Ordkalotten arrangeres i Tromsø denne uken. 3. og 4. oktober presenterer forfatteren Gert Nygårdshaug økotrilleren Chimera, om hovedpersonen Karl Iver Lyngvins refleksjoner og dramatiske opplevelser som regnskogforsker i Kongo:

”Hvorfor sitter du her på et elendig hotellrom med spindelvev i krokene og kakerlakker rundt føttene, plages av fluer, mygg og varme, hvorfor oppholder du deg i denne stinkende byen der barn spiser kjøtt fra hundekadavre?” (Chimera s.24)

Norutforsker Jörg Haarpaintner, som har flere forskningsopphold i DR Kongo bak seg, kjenner seg ikke igjen i litteraturens regnskogforsker.

-Per i dag har jeg bare vært hos vår samarbeidspartner i hovedstaden Kinshasa. Her har vi god forskerkontakt, og opplever at våre afrikanske partnere har kompetanse, er motivert og ønsker å jobbe sammen med oss.

- Det er svært interessant og positivt å jobbe sammen med våre kongolesiske partnere. Dette er ikke bare et EU-prosjekt, men vi skal også bidra til den nasjonale skogforvaltningen. Men i det praktiske arbeidet har vi for eksempel problemer med levering av data over internett, siden nettet er dårlig utbygd i disse områdene, forteller Haarpaintner.

- Nyhetene fra Kongo i norske medier de siste årene har gitt et ganske negativt bilde av landet?

- Medienes bilde er unyansert. Folk er hyggelige og jeg føler meg generelt trygg. Når jeg reiser rundt organiserer jeg transport gjennom transportselskap, eller anbefalte taxier. Jeg tar ikke hvilken som helst taxi. Det er ikke noe problem å gå alene rundt i byen på dagtid.

- Hovedstaden Kinshasa er ikke verre enn New York eller Paris, mener Haarpaintner, som snakker flytende fransk som er det offisielle språket i DR Kongo. I tillegg til morsmålet tysk, engelsk og norsk har han jammen plukket opp noen setninger på et av de fire kongolesiske språkene også.