Hvilke folkehelseutfordringer har finnmarkinger?

Hvilke folkehelseutfordringer har finnmarkinger?

9. april 2018
Kommunikasjonssjef

Nå kan du sjekke status for folkehelsa i Finnmark. Norut har på oppdrag av Finnmark fylkeskommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som dokumenterer folkehelseutfordringer blant befolkningen i Finnmark.

Rapporten peker på en rekke indikatorer hvor helsetilstanden er dårligere enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder særlig hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes type 2, samt muskel- og skjelettsykdommer.

Selv om det finnes positive utviklingstrekk som nedgang i røyking, nedgang i sykefravær og bedre tannhelse blant barn og unge, er avstanden til landsgjennomsnittet fremdeles stor. 

Det er behov for bedre statistikk om folkehelseutfordringer i Finnmark og videre forskning for å forstå hvorfor ulikheter i folkehelse opprettholdes.

Kunnskapsgrunnlaget blir viktig for å utvikle tiltak og ny forskning om de spesielle mulighetene og utfordringene som finnes i Finnmark.

Prosjektleder har vært seniorforsker Vigdis Nygaard. Seniorforsker Line Mathisen og forsker Sindre Myhr har vært prosjektmedarbeidere.

Prosjektleder Vigdis Nygaard la fram resultatene fra kunnskapsgrunnlaget for Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune i Vadsø 6. mars i år. Rapporten ble også presentert for KS Finnmark sitt fylkesstyre 8. mars.

Her finner du rapporten: Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku

 

Les mer hos IFinnmark (pluss): Finnmarkinger får helsestryk: Røyker mer, trener mindre og er sykere enn nordmenn flest