Hvordan kan vi oppdage olje i havis?

Hvordan kan vi oppdage olje i havis?

4. april 2017
Kommunikasjonssjef

Norut-selskapene i Narvik og Tromsø møtes ikke på halvveien, men i Hamburg, når de skal eksperimentere sammen. I et stort basseng for skipstesting kobler Norut sin ekspertise på hvordan olje oppfører seg i is, med fjernmåling og droneteknologi. Målet er å kartlegge oljesøl i islagte farvann.

I hele tre uker, med oppstart 15. mars, er rundt 15 forskere innom det Norut Narvik-ledede eksperimentet som foregår i Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA). Mens våren blomstrer i den tyske byen, arbeider forskerne minst fire-timers skift i minus 15 grader innendørs. Underveis vil temperaturen stige, isen i bassenget vil endre seg og bli mer porøs, og til slutt smelte.

Oppdage oljesøl i havis

Forskerne gjør kontrollerte små oljesøl i havisen, og måler deretter eksakt samme is med to ulike metoder; mikroanalyse og fjernmåling. Deretter sammenlignes resultatene. Dette forteller prosjektleder Christian Petrich fra Norut Narvik som koordinerer alle arbeidslagene:

- Målet med forsøkene er å forstå på hvilket tidspunkt man kan registrere signaler fra olje i isen ved hjelp av fjernmåling. Vi håper at dette er et steg på veien til å finne ut når det er mulig for en drone å «se» olje som trenger opp gjennom isen etter oljesøl på eller under havflata.

De ulike deltakerne i prosjektet MOSIDEO bidrar med hver sin kompetanse:

  • Norut Narvik leder prosjektet og jobber med iskjernemålinger, oljeanalyser, og modellering av hvordan oljen oppfører seg i isen.
      
  • NTNU og University of Alaska Fairbanks måler mikrostruktur i isen. De bruker blant annet CT-skanner på borekjernene, både en flyttbar skanner med lav oppløsning, og fast utstyr hos NTNU med høy oppløsning.
     
  • Universitetet i Rennes 1 i Frankrike måler isen med tomografi, 2-dimensjonale radiobølger, bedre kjent som MR. Radiobølgene er innenfor det samme frekvensområdet som utstyr om bord i satellitter.
     
  • Norut bruker fjernmålingsteknologi, både optiske instrumenter og radar, til å måle isen i forsøkslaben.

Optisk og radar

Rolf-Ole Rydeng Jenssen fra Norut i Tromsø følger opp til sammen åtte ulike fjernmålingsinstrument som samler inn data. Både optiske instrumenter og radarinstrumenter er montert på en bevegelig plattform over bassenget.

- Vi bruker instrumentene til å kartlegge oljesøl både oppå og under isen. Vi vil blant annet få mer kunnskap om og når vi kan kartlegge olja før den når isoverflata, forteller Rydeng Jenssen.

- De åtte sensorene er en blanding av instrumenter som vi allerede har brukt i droner, og instrumenter som vi tester ut med tanke på å bruke dem i droner i framtida. Det er nyttig å kunne teste utstyret og samle inn data i et kontrollert eksperiment, forteller Rolf-Ole Rydeng Jenssen. Etter at han er tilbake fra Tyskland begynner han som doktorgradsstipendiat ved Cirfa.

Hvordan oppfører oljen seg i isen

Prosjektleder Christian Petrich forteller at HSVA i Hamburg har gjort en utmerket jobb med å legge til rette for eksperimentene.

- Vi har lagd to typer is, én dannet uten vind og én med vind. Så langt har vi gjort daglige analyser av isen og tilsvarende fjernmålinger. Videre skal vi tømme ut til sammen 320 liter råolje under isen som en forberedelse til selve hjertet i eksperimentet: Å undersøke oljens adferd i isen på mikroskopisk plan og sammenligne dette med data fra fjernmåling, avslutter Christian Petrich. 

Forsker Megan O'Sadnick fra Norut Narvik deltar også på eksperimentet i Hamburg. Arbeidet i Tyskland disse ukene inngår i prosjektet MOSIDEO, som er støttet av Norges forskningsråd. 

Video: Slik spres et oljeutslipp under is - se video fra eksperimentet