Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?

Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?

24. august 2012

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20.september i Alta.

Du kan melde deg på !

Last ned programmet:Konferanseprogram 3 sept 2012Temaet som skal belyses, er i hvilken grad og på hvilken måte den samiske rettsutviklingen og framveksten av en ny samisk offentlighet påvirker utviklings- og innovasjonsprosesser i Finnmark.Utgangspunktet for konferansen er at den nye samepolitikken på noen områder kan åpne opp og gi helt nye muligheter mens den på andre områder kan hindre eller forsinke en utvikling som mange vil ønske både lokalt, regionalt eller nasjonalt.Konferansen skal belyse samfunns- og innovasjonsprosesser i nord, med særlig vekt på det som har å gjøre med næringsutvikling. Hovedfokus er på situasjonen i Finnmark, der jo den nye samepolitikken er mest framtredende.Konferansen vil koble sammen erfaringer og kunnskap om muligheter og begrensninger av samepolitikken slik dette oppleves av sentrale aktører fra næringslivet, politiske institusjoner og kunnskapsinstitusjoner. Rundt 30 innledere vil i løpet av disse to dagene gi viktige innspill i denne diskusjonen.Blant innlederne finner du fylkesordfører Runar Sjåstad og visepresident i Sametinget Laila Susanne Vars, den nye direktøren i Innovasjon Norge, Linda Beate Randal og ny direktør i FeFo, Jan Olli kommer. Rektor Sveinung Eikeland ved Høgskolen i Finnmark og flere dyktige forskere derfra bidrar. Det samme gjør en rekke forskere fra Norut.Representanter for flere viktige private bedrifter holder innlegg, slik som Eni-Norge og Nussir. Kommuner er representert og andre forvaltningsorgan.Vi tror dette blir en spennende samling folk som kan bringe diskusjonen videre.Konferansen retter seg til alle som er interessert i å diskutere disse viktige spørsmålene, det kan være vanlige folk, studenter, interesse- og grasrotrepresentanter, næringsliv, personer i forvaltning, forskning og kunnskapsinstitusjoner.Spørsmål om konferansen kan rettes til Eva Josefsen eller Elisabeth Angell