Hvorfor flytter vi?

Hvorfor flytter vi?

6. januar 2012

Hvor flytter vi? Og hvorfor? Forskerne graver dypere i store befolkningsundersøkelser for å finne svar.

Den vanlige oppfatningen er at folk flytter på grunn av jobb. Men bildet er antakelig mye mer sammensatt.

I forskningsprosjektet ”Flyttemotiver og bostedsvalg” leter forskerne etter de komplekse forklaringene og sammenhengene: Hva motiverer til flytting og valg av bosted?

Undersøkelse fra 2008

I prosjektet analyseres den store Bo- og flyttemotivsundersøkelsen fra 2008 og registerdata fra Flyttehistoriematerialet 1964-2008. Forrige gang det ble gjort en landsdekkende flytteundersøkelse var i 1972, og forskerne ser på likheter og forskjeller over tid.

Forskere fra Norut, Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), Universitetet i Nordland og Transportøkonomisk Institutt møtes i Tromsø 17.-18. januar for å drøfte funnene fra sine undersøkelser med andre kapasiteter på feltet.

Drøfter funn- Den første dagen ser vi på lange linjer og hovedfunn, forteller seniorforsker Marit Aure, som er med i prosjektets ledergruppe.

- Vi kommer til å diskutere hovedmønstrene i utviklingen fra 1972 til 2008, og se på hva som er aktuelle problemstillinger og hvordan vi kan forstå dette teoretisk.

Forskerne kommer også til å diskutere metodene som er brukt. For eksempel er det interessant hvordan data om kjønn og livsfaser kan hjelpe til å forstå flyttemønster og bostedsvalg.

- Dag to går vi i dybden og spør oss om vi må tenke nytt om hvor og hvorfor folk flytter. Prosjektet er ikke ferdig før i 2013, men vi får en smak av resultatene allerede nå på seminaret, sier Marit Aure.

Prosjektet ”Flyttemotiver og bostedsvalg” ledes av Kjetil Sørlie ved NIBR, og inngår i Forskningsrådets program Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG).

Fra Norut deltar Ivar Lie og Vigdis Nygaard, Norut Alta og Sindre Myhr og Marit Aure, Norut Tromsø.

Les mer

Plan 05/2011: Flyttemotiver og bostedsvalg

Norske bo- og flytteprosesser: Første underveisseminar i Flyttemotiver og bostedsvalg.