Internasjonal samling om plastsøppel i havet

Internasjonal samling om plastsøppel i havet

28. mai 2018
Seniorforsker (bistilling)

Den store utfordringa med plastforsøpling av havet mobiliserer verden over. Norut-forsker Heidi Rapp Nilsen oppsummerer inntrykk fra The 6th International Marine Debris Conference i San Diego, California.

Konferansen i San Diego 12.-16. mars 2018 åpnet med et kort innlegg fra David Attenborough, på video. Det var en uvanlig stor bredde i type deltakere på konferansen; fra politikk, FN, forskere, innovatører og forretningsfolk, til frivillige organisasjoner, inkludert surfere.

Det var en imøtekommende og åpen atmosfære, med lite fokus på faglige detaljer og mer på kartlegging av kunnskapsfeltet. Dette er jo et relativt nytt felt for forskere, selv om vi har visst om de enorme mengdene søppel som nå befinner seg i havet, eller er på vei ut i havet.

Det var noen veldig tragiske historier som ble fortalt spesielt fra små fattige øysamfunn i Stillehavet, som drukner i søppel som blir skylt på land og som ødelegger livsgrunnlaget til havs og til lands. Og tragedier for dyrelivet hvor det ble vist alle mulige og umulige måter dyr, både på land og i hav, dør av dette. Men også mange oppløftende historier om ildsjeler som mobiliserer hele samfunn fra ung til gammel, og som rydder opp, dag etter dag.

Det farligste avfallet i denne sammenheng er fiskeredskaper, og det er også denne industrien som får mest oppmerksomhet. I vekt og mengde er det her det er mest å hente. Ellers var det også fokus på å begrense/stoppe engangsbruk av husholdningsartikler lagd av plast.

Vi vet faktisk ikke ennå om plast noen gang brytes helt ned; så langt ser det ut til at det kun brytes opp i mindre og mindre biter; fra mikro til nanoplast. Dette er allerede i det meste av alt drikkevann globalt.

Jannike Falk- Andersson og Heidi Rapp Nilsen holdt hver sin presentasjon fra prosjektet Marine Plastic Pollution in the Arctic (www.marp.no). Jannike presenterte data som er samlet inn fra frivillige organisasjoner og registrert i hht OSPAR retningslinjer, og viste hvordan de kan brukes.

Heidi sitt fremlegg var data fra en spørreundersøkelse til fiskere i Norge og Nordvest- Russland om tap/dumping av fiskeredskaper, og deres kunnskap om og holdning til marin forsøpling. Jeg viste også en promo-video fra prosjektet. Det var flere i salen som jobbet etter samme spor som oss, så det var interessant og lærerikt å utveksle erfaringer.

Her kan du se hele filmen fra MARP-prosjektet.

Den forrige konferansen, The 5th International Marine Debris Conference, ble arrangert i 2011. Det var et klart ønske fra årets deltakerne at vi ikke må vente like lenge til neste gang – for her trenger vi å samarbeide og utveksle kunnskap for å navigere oss over i en mer bærekraftig retning.