Inviterer til seminar om solenergi i Nord

Inviterer til seminar om solenergi i Nord

22. mai 2012

Norut Narvik inviterer til Midnight Sun Seminar i Narvik 23-24 august: to dager med ny kunnskap, nye bekjentskaper og nye samarbeidsmuligheter innen solenergi.

Seminaret tar sikte på å samle representanter fra forskningssektoren, universitet og høyskole og industri, men også lokale og regionale beslutningstakere.

Tittelen på årets seminar er «Bruk av solenergi i Nord». Inviterte foredragsholdere vil dekke inn temaene solceller, solvarme og solressursen i nordområdene. Dette vil følges opp av workshops der alle deltakere er invitert til å delta i diskusjonene.

Påmeldingen til Midnight Sun Seminar 2012 er nå åpen. Detaljert informasjon finnes på seminarets nettside.

Velkommen til to spennende dager i Narvik!