Jakten på solstråler og snøens albedo

Jakten på solstråler og snøens albedo

4. mai 2012

Hvordan endres albedo når egenskapene til snø og isdekke endres? Se film fra forskernes bruk av ubemannede småfly på toppen av Grønlandsisen.

En gruppe norske forskere dro sist år til Grønlandsisen for å måle endringer i refleksjon fra snøen (albedo). Albedo er et mål på refleksjon, altså forholdet mellom innkommende stråling og reflektert stråling. Albedo er en viktig faktor i global oppvarming, men det er usikkert i hvor stor grad forurensning på snø endrer refleksjonen av stråling. Norut var med på Grønlandsisen for å gjøre denne typen målinger med ubemannede småfly.

VAUUAV-prosjektet hadde som mål å fremskaffe data som skal gi viktige innspill til klimaforskningen. En av hovedutfordringene var å utvikle metodikk for å gjøre slike målinger ved hjelp av ubemannede fly. På den måten kunne man fremskaffe data som dekker store områder.

Lenke til video fra ekspedisjonen

Videoen ble første gang vist under Polarårkonferansen 2012 i Canada i april i år.

Norut, Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for luftforskning (NILU) deltok i prosjektet. VAUUAV var støttet av Norges forskningsråd og ble ledet av John Burhart fra NILU.

Kontaktperson hos Norut: Seniorforsker Rune Storvold.