Jernbaneteknisk seminar i Narvik

Jernbaneteknisk seminar i Narvik

22. oktober 2012

21.-22. november samles jernbaneteknisk ekspertise i Narvik. Seminaret markerer den offisielle åpningen av Norsk Jernbaneteknisk Senter (NorJeTS).

Norut Narvik har, i samarbeid med Jernbaneverket og LKAB Malmtrafik, etablert Norsk Jernbaneteknisk Senter (NorJeTS).

Sporkrefter og kaldt klimautfordringer

Senteret skal være Norges fremste jernbanetekniske kompetansearena for FoU, testing av tekniske løsninger samt kompetanseutvikling med hovedfokus på tung jernbanetransport. Det skal også forskes på jernbanedrift i kaldt klima (Winter Operations). NorJeTS er etablert som en selvstendig forskningsgruppe i Norut Narvik. Senterets overordnede mål er å bidra til utvikling av sikker og kostnadseffektiv jernbanetransport.

Internasjonale samarbeidsprosjekter

NorJeTSs hovedaktiviteter vil være å fremme nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter og gjennomføre disse. Gjennom NorJeTS kan man tilby utstyr og fagpersonell til eiere/medlemmer og andre jernbaneaktører, som ønsker å gjøre bruk av Ofotbanens muligheter for gjennomføring av fullskalatester samt innsamling, systematisering og analyser av testdata. Videre har man som mål å utvikle nye og forbedrede metoder og modeller for optimalisering og effektivisering av vedlikehold.

ARENA Narvik - Jernbaneteknisk seminar

Ofotbanen/Malmbanen og Narvik Banegård utgjør, sammen med byens jernbanemiljø, en unik plattform for å skape en nasjonal og internasjonal møteplass. - Eller om man vil en ARENA Narvik - innen jernbaneteknologi med spesielt fokus på "Heavy Haul" (ekstreme belastninger) og klimarelaterte utfordringer, sier seniorforsker Rune Nilsen.

Gjennom NorJeTS planlegger man å arrangere flere små og større konferanser. Den første ARENA Narvik-konferansen arrangeres 21.- 22. november 2012. Det vil bli gitt presentasjoner vedrørende sporkrefter og kaldt klima (vinterdrift), av interessante norske og utenlandske foredragsholdere.

Les mer her: NorJeTS hjemmeside

Program ARENA Narvik

ARENA Narvik Leaflet

Registreringsskjema ARENA Narvik

Kontaktperson: Seniorforsker Rune Nilsen