Jordskjelvet i Chile sett fra satellitt

Jordskjelvet i Chile sett fra satellitt

22. september 2015
Kommunikasjonssjef

Bare et døgn etter jordskjelvet i Chile 16. september satt geologer verden over og gransket satellittbilder av skjelvet, utarbeidet i Tromsø. Hvordan kunne det skje?

Skjelvet som rystet kysten av Chile natt til 17. september hadde en styrke på 8,3 på Richters skala. Det er hittil registrert 13 dødsfall som følge av skjelvet og den påfølgende tsunamien, og over 9 000 mennesker er blitt hjemløse.

Bare et døgn etter jordskjelvet kunne Norut-forsker Yngvar Larsen sende fra seg de første satellittbildene som viser omfanget av skjelvet. Larsen leder en internasjonal forskergruppe knyttet til den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs Copernicus-program. Copernicus-satellitten Sentinel-1 passerte over Chile bare 10 timer etter skjelvet.

To meter bevegelse

Forskerne har utviklet en teknologi kalt InSAR, som går ut på å legge lag på lag av radarsatellittbilder oppå hverandre. Bildene kalles interferogram, og viser endringer i jordoverflaten. Hver bølge på bildet tilsvarer en bevegelse på ca 2,8 cm. Interferogrammet fra Chile er basert på radarbilder tatt 24. august og 17. september.

- Bildene viser oss at det har vært bevegelser både i nord-sør- og i øst-vest-retning. Mesteparten av bevegelsen er forventet å ha vært i horisontal retning, slik at det på det meste kan ha vært opp mot to meter bevegelse i øst-vest-retning, forteller seniorforsker Yngvar Larsen.

- I nord-sør-retning, som er satellittens fartsretning, finner vi en bevegelse på rundt 50 cm. Vi måler også ca 1,4 meter i radarens sikteretning, som er en blanding av vertikal og øst-vest. Vi kan ikke skille mellom vertikal og øst-vest-bevegelse før vi får en ny satellittpassering med en annen geometri, forteller Larsen.

Massiv interesse

Siden bildene ble levert så raskt etter skjelvet, har de naturlig nok vakt stor interesse både blant geologer og i fjernmålingsmiljø verden over.

Denne artikkelen på vitenskapsbloggen Earth&Space passerte 125 000 treff halvannet døgn etter publisering fredag:

This is how much the ground moved during Chile’s massive earthquake

Les mer om satellittbildene fra jordskjelvet i Chile

Chile earthquake on the radar (ESA)

Chile earthquake: Sentinel-1 insar analyses (Insarap-prosjektet)